Detaljer om emnet DAT121

DAT121 Datavitenskap innføringsemne

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: Kristin Tøndel
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokken. Emnet har undervisning og vurdering i augustblokken.
Første gang: Studieår 2019-2020
Fortrinnsrett: Master i Data Science
Emnets innhold:
Emnet gir enn innføring i datavitenskap for studenter tatt opp til Master i datavitenskap. Emnet gir en innføring i dataanalysemetoder og verktøy for å forberede studentene fra forskjellige bakgrunn for de avanserte emnene i masterprogrammet.
Læringsutbytte:
Du vil være klar til å følge emner på 200-nivå i studieprogrammet Master i datavitenskap, ved å ha bygget opp tilstrekkelig kompetanse og ferdigheter innen dataanalyse.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger kombinert med laboratorieøvelser tilpasset studentenes forkunnskap og ferdigheter. Studentene anvender, utprøver og utvikler sine ferdigheter i et prosjekt innen datavitenskap.
Læringsstøtte:
Hjelpelærere vil veilede og støtte studentene under øvingstimene.
Pensum:
Vil bli kunngjort ved kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
Opptakskrav til masterprogrammet i data science.
Anbefalte forkunnskaper:
Programmering tilsvarende INF120.
Obligatorisk aktivitet:
Tilstedeværelse under forelesninger og øvinger på minst 10 av 14 dager.
Vurderingsordning:
Langsgående vurdering av innleveringer. Bestått/ikke bestått.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner opplegget for langsgående vurdering av innleveringer og sensorveiledningen og vurderer rapportene.
Merknader:
Emnet tilbys kun til studenter tatt opp til 2-årig Master i datavitenskap. 
Normert arbeidsmengde:
150 hours: forelesninger 14x3 timer = 42 timer, øvinger med veiledning 14x4 timer = 56 timer, egenarbeid 52 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
INF121, 5 studiepoeng
Undervisningstid:
  • Forelesninger: 42 timer
  • Dataøving: 56 timer
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått