Course code DAT121

DAT121 Datavitenskap innføringsemne

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Kristin Tøndel
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokken. Emnet har undervisning og vurdering i augustblokken.
Første gang: Studieår 2019-2020
Fortrinnsrett: Master i Data Science
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet gir enn innføring i datavitenskap for studenter tatt opp til Master i datavitenskap. Emnet gir en innføring i grunnleggende programmering og statistiske metoder og verktøy for å forberede studentene fra forskjellige bakgrunn for de avanserte emnene i masterprogrammet.
Læringsutbytte:
Du vil være klar til å følge emner på 200-nivå i studieprogrammet Master i datavitenskap, ved å ha bygget opp tilstrekkelig kompetanse og ferdigheter innen statistikk og programmering.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger kombinert med laboratorieøvelser tilpasset studentenes forkunnskap og ferdigheter. Studentene anvender, utprøver og utvikler sine ferdigheter i et enkelt prosjekt innen datavitenskap.
Læringsstøtte:
Hjelpelærere vil veilede og støtte studentene under øvingstimene.
Pensum:
Vil bli kunngjort ved kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
Opptakskrav til masterprogrammet i data science.
Obligatorisk aktivitet:
Tilstedeværelse under forelesninger og øvinger på minst 10 av 14 dager.
Vurderingsordning:
Langsgående vurdering av innleveringer. Bestått/ikke bestått.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner opplegget for langsgående vurdering av innleveringer og sensorveiledningen.
Normert arbeidsmengde:
150 hours: forelesninger 14x3 timer = 42 timer, øvinger med veiledning 14x4 timer = 56 timer, egenarbeid 52 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
INF121, 5 studiepoeng
Undervisningstid:
  • Forelesninger: 42 timer
  • Dataøving: 56 timer
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått