Course code DAT121

DAT121 Datavitenskap innføringsemne

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Kristin Tøndel
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokken. Emnet har undervisning og vurdering i augustblokken.
Første gang: Studieår 2019-2020
Fortrinnsrett: Master i datavitenskap
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet gir enn innføring i datavitenskap (dataanalysemetoder og verktøy) for studenter tatt opp til 2-årig Master i datavitenskap, for å forberede studentene, som har forskjellig bakgrunn, for de avanserte emnene i masterprogrammet.
Læringsutbytte:
Du vil være klar til å følge emner på 200-nivå i studieprogrammet Master i datavitenskap, ved å ha bygget opp tilstrekkelig kompetanse og ferdigheter innen dataanalyse.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger kombinert med dataøvinger tilpasset studentenes forkunnskaper og ferdigheter. Studentene anvender, utprøver og utvikler sine ferdigheter i et prosjekt innen datavitenskap.
Læringsstøtte:
Hjelpelærere vil veilede og støtte studentene under øvingstimene.
Pensum:
Vil bli kunngjort ved kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
Opptakskrav til masterprogrammet i data science.
Anbefalte forkunnskaper:
Programmering tilsvarende INF120.
Obligatorisk aktivitet:
Tilstedeværelse under forelesninger og øvinger på minst 10 av 14 dager.
Vurderingsordning:
Langsgående vurdering av innleveringer. Bestått/ikke bestått.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner opplegget for langsgående vurdering av innleveringer og sensorveiledningen, og vurderer rapportene.
Merknader:
Emnet tilbys kun til studenter tatt opp til 2-årig Master i datavitenskap. 
Normert arbeidsmengde:
125 hours: forelesninger 14x3 timer = 42 timer, øvinger med veiledning 14x4 timer = 56 timer, egenarbeid 27 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
INF121, 5 studiepoeng
Undervisningstid:
  • Forelesninger: 42 timer
  • Dataøving: 56 timer
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått/ Ikke bestått