Course code BUS360

BUS360 Skatteøkonomi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Annette Alstadsæter
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: <p>Årlig.  </p><p>Undervises første gang høsten 2019.</p>
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
-
Første gang: Studieår 2017-2018
Siste gang: 2018V
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Informasjon om emnet kommer våren 2019. Sannsynlige emner som vil dekkes er:

· Multinasjonale selskapers overskuddsflytting

· Skatteparadiser

· Skatt og selskapers investeringer

· Skatt og selskapers finansieringspolitikk

· Effekter på selskapers payout policy, listed vs non-listed etc

· Skatt og verdisetting av selskaper

· Skatt og arbeidstilbud

· Skatt og ulikhet

· Skatt og effekt på selskapers valg av juridisk organisasjonsform

Læringsutbytte:
-
Læringsaktiviteter:
-
Læringsstøtte:
-
Pensum:
-
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
-
Sensor:
-
Merknader:
Informasjon om emnet kommer våren 2019
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
-
Overlapp:
-
Undervisningstid:
-
Eksamensdetaljer: :