Course code BUS360

BUS360 Skatteøkonomi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Glenn Roger Kristiansen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: <p>Årlig.  </p><p>Undervises første gang høsten 2019.</p>
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
-
Første gang: Studieår 2017-2018
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:

Informasjon om emnet kommer våren 2019. Sannsynlige emner som vil dekkes er:

· Multinasjonale selskapers overskuddsflytting

· Skatteparadiser

· Skatt og selskapers investeringer

· Skatt og selskapers finansieringspolitikk

· Effekter på selskapers payout policy, listed vs non-listed etc

· Skatt og verdisetting av selskaper

· Skatt og arbeidstilbud

· Skatt og ulikhet

· Skatt og effekt på selskapers valg av juridisk organisasjonsform

Læringsutbytte:
-
Læringsaktiviteter:
-
Læringsstøtte:
-
Pensum:
-
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
-
Sensor:
-
Merknader:
Informasjon om emnet kommer våren 2019
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
-
Overlapp:
-
Undervisningstid:
-
Eksamensdetaljer: :