Detaljer om emnet BUS340

BUS340 Integrert logistikk

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2018 .

Emneansvarlige: Kolbjørn Christoffersen
Medvirkende: Karl Jens Fredrik Bengtsson
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2011-2012
Emnets innhold:
Forsyningskjeden og dens strategiske betydning. Leverandørnettverk. Beregning og planlegging av forsyning og etterspørsel. Planlegging av sykluslager og sikkerhetslager. Leverandørvalg. Anleggslokalisering og transport. Prising og inntektsstyring. Koordinering og informasjonsteknologi i forsyningskjeder.
Læringsutbytte:

Kunnskap:

Kandidaten har kunnskap om:

 • De viktigste begrepene med hensyn til ledelse av forsyningskjeder
 • Forholdet mellom konkurransestrategi og forsyningskjedestrategi
 • Design av forsyningsnettverk
 • Prognosemetoder
 • Lagerstyring og optimalisering av servicenivå
 • Aggregert planlegging i forsyningskjeden
 • Transport i forsyningskjeden
 • Anskaffelse, prising og inntektsstyring
 • Koordinering i forsyningskjeden

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

 • Utvikle og bruke kvantitative modeller som beslutningsstøtte ved planlegging og drift av forsyningskjeden
 • Tenke kreativt, kritisk og reflektert i forbindelse med muligheter og utfordringer som organisasjonen møter
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, regneoppgaver og to caser med obligatorisk oppmøte.
Pensum:
Chopra S., P. Meindl. (2016). Supply Chain Management. Pearson. 6. utgave.
Forutsatte forkunnskaper:
STAT100 Statistikk. 
Anbefalte forkunnskaper:
BUS240 Vareproduksjon og logistikk eller et annet innføringskurs i logistikk. BUS230 Operasjonsanalyse.
Obligatorisk aktivitet:

2 case med etterfølgende gruppediskusjon.

Obligatoriske aktiviteter som er gjennomført og godkjent et gitt år vil også være godkjente det påfølgende året.

Vurderingsordning:

Hjemmeeksamen, del 1.  Teller 25%.

Hjemmeeksamen, del 2.  Teller 25%.

Skriftlig slutteksamen. Teller 50%.  Varighet: 3 timer.

På grunn av at emnet har langsgående vurdering blir det bare arrangert eksamen i høstsemesteret. Det blir ikke avholdt ny/utsatt eksamen i vårsemesteret.

Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering av besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
300 timer inkludert egeninnsats.
Opptakskrav:
Bachelor
Undervisningstid:
50 timer forelesning og presentasjoner.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått