Course code BUS340

BUS340 Integrert logistikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Kolbjørn Christoffersen
Medvirkende: Karl Jens Fredrik Bengtsson
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2011-2012
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Forsyningskjeden og dens strategiske betydning. Leverandørnettverk. Beregning og planlegging av forsyning og etterspørsel. Planlegging av sykluslager og sikkerhetslager. Leverandørvalg. Anleggslokalisering og transport. Prissetting og inntektsstyring. Koordinering og informasjonsteknologi i forsyningskjeder.
Læringsutbytte:
Emnet har som mål å gi studentene kunnskap om forsyningskjedens strategiske betydning, kjennskap til viktige prinsipper for administrasjon av forsyningskjeder og lære studentene viktige verktøy og metoder for design og styring av integrerte logistikksystem.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øvinger og caser med obligatorisk oppmøte.
Pensum:
Chopra S., P. Meindl. (2013). Supply Chain Management. Pearson. 5. utgave.
Forutsatte forkunnskaper:
BUS240 Vareproduksjon og logistikk eller andre innføringskurs i logistikk. STAT100 Statistikk. BUS230 Operasjonsanalyse
Obligatorisk aktivitet:

3 øvingsoppgaver. 2 caser med etterfølgende gruppediskusjon.

Obligatoriske aktiviteter som er gjennomført og godkjent et gitt år vil også være godkjente det påfølgende året.

Vurderingsordning:
S-En skriftlig eksamen, 3,5 timer  
-- OBL1-Obligatorisk aktivitet 
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering av besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
300 timer inkludert egeninnsats.
Opptakskrav:
Bachelor
Undervisningstid:
50 timer forelesning og presentasjoner.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått