Detaljer om emnet BUS340

BUS340 Integrert logistikk

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2015 .

Emneansvarlige: Kolbjørn Christoffersen
Medvirkende: Karl Jens Fredrik Bengtsson
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2011-2012
Emnets innhold:
Forsyningskjeden og dens strategiske betydning. Leverandørnettverk. Beregning og planlegging av forsyning og etterspørsel. Planlegging av sykluslager og sikkerhetslager. Leverandørvalg. Anleggslokalisering og transport. Prissetting og inntektsstyring. Koordinering og informasjonsteknologi i forsyningskjeder.
Læringsutbytte:
Emnet har som mål å gi studentene kunnskap om forsyningskjedens strategiske betydning, kjennskap til viktige prinsipper for administrasjon av forsyningskjeder og lære studentene viktige verktøy og metoder for design og styring av integrerte logistikksystem.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øvinger og caser med obligatorisk oppmøte.
Pensum:
Chopra S., P. Meindl. (2013). Supply Chain Management. Pearson. 5. utgave.
Forutsatte forkunnskaper:
BUS240 Vareproduksjon og logistikk eller andre innføringskurs i logistikk. STAT100 Statistikk. BUS230 Operasjonsanalyse
Obligatorisk aktivitet:

3 øvingsoppgaver. 2 caser med etterfølgende gruppediskusjon.

Obligatoriske aktiviteter som er gjennomført og godkjent et gitt år vil også være godkjente det påfølgende året.

Vurderingsordning:
S-En skriftlig eksamen, 3,5 timer  
-- OBL1-Obligatorisk aktivitet 
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering av besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
300 timer inkludert egeninnsats.
Opptakskrav:
Bachelor
Undervisningstid:
50 timer forelesning og presentasjoner.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått