Course code BUS322

BUS322 Investeringsanalyse og finansiell risikostyring

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Ole Gjølberg
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: -M-ØA, M-IØ
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Kurset vil ta for seg sentrale temaer og problemstillinger innen finansmarkedsanalyse og risikostyring. Stikkord: * prising av aksjer * analyser av avkastning og risiko * porteføljeoptimering * rente- og valutamarkedene, valutarisiko og risikostyring * prising av obligasjoner, obligasjonsforvaltning * evaluering av fondsforvaltning * terminmarkeder: prising av futures/forward og bruk av termininstrumenter i risikostyringen * prising av opsjoner, investeringer og risikostyring ved hjelp av opsjoner, realopsjoner * beregning av kapitalkostnader.
Læringsutbytte:
Studentene vil i dette kurset erverve seg sentrale kunnskaper innen moderne finansmarkedsanalyse og finansforvaltning. Stikkord: porteføljeoptimering evaluering av fondsforvaltning, risikoanalyser i finansmarkedene opsjonsprising beregning av kapitalkostnader.
Læringsaktiviteter:
Kurset vil bestå av en blanding av tradisjonelle forelesninger og øvinger i PC-lab. Det forutsettes at studentene i løpet av kurset gjør seg godt kjent med bruk av tilgjengelig programvare for analyser av finansmarkeder og investeringer. Det forutsettes videre at studentene holder seg aktivt og løpende orientert om utviklingen i finans- og varemarkedene (aksjer, opsjoner, futures, rente, valuta).
Læringsstøtte:
Nettsidene til pensumboka. Fronter: Det vil bli lagt ut diverse materiale og programvare.
Pensum:
Bodie, Kane og Marcus, Investments + diverse hand-outs og nettsteder.
Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende finans; statistikk/økonometri, mikroøkonomi.
Anbefalte forkunnskaper:
Finansregnskap, kostnadsregnskap, operasjonsanalyse.
Obligatorisk aktivitet:
To til tre innleveringsoppgaver som må være godkjent for å kunne framstille seg for avsluttende eksamen.
Vurderingsordning:
Eksamen går over to dager. Individuell utarbeidelse av konsulentanalyse basert på et utdelt case.
Sensor:
Samarbeid med fagkolleger innen finans på instituttet og ved andre institusjoner som er gode på dette området. Jevn og løpende kontakt med markedsaktører innen finans. Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Iht. NMBUs normer.
Opptakskrav:
Bachelor
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Ca. 30 timer forelesninger og ca. 30 timer organiserte PC-lab-øvinger.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått