Course code BUS313

BUS313 Strategisk økonomistyring

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Karl Jens Fredrik Bengtsson
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
-
Første gang: Studieår 2019-2020
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Aligning management accounting and strategy. Beyond budgeting. The effect of digitalization on strategic management accounting. Digitalization and transformation of accounting information. Transforming the role of management accountants. Organizing management accounting in the digital age. Traditional and newer forms of management accounting. Behavioural aspects of control. Value creation. Sustainable and digital business models. Valuation techniques (EVA, NPV, ..) Value creation model. Shared value. Business models and accounting information. Management of inter-organizational value creation. Performance measurements (CSF/KPIs: financial and non-financial) and control of different responsibility centers. Pricing techniques and strategies. Activity based costing, TQM techniques.
Læringsutbytte:
-
Læringsaktiviteter:
-
Læringsstøtte:
-
Pensum:
-
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
-
Sensor:
-
Merknader:
Emnet er under utvikling og endringer i emnets innhold vil kunne skje. Informasjon om emnet kommer våren 2020. Emnet starter opp høsten 2020.
Normert arbeidsmengde:
-
Opptakskrav:
-
Overlapp:
-
Undervisningstid:
-
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått