Course code BUS313

BUS313 Strategisk økonomistyring

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Glenn Roger Kristiansen
Medvirkende: Terje Berg
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Ingen.
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2010-2011
Siste gang: 2017V
Fortrinnsrett: -M-ØA  og M-IØ
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Strategiske lønnsomhetsanalyser omfatter prissetting, strategiske kostnadsanalyser, kapasitetskostnader, kundelønnsomhetsanalyser, målkostnader, kvalitetskostnader, og interorganisatorisk styring. Videre vil det bli sett på controllerens rolle i gjennomføringen av strategisk økonomistyring. Kurset søker også å bidra til vurdering av hvilke kalkylesystemer som kan være mest hensiktsmessige i ulike situasjoner.
Læringsutbytte:
Emnets målsetning er å øke forståelsen for hvordan bedrifter kan skape konkurransefortrinn gjennom strategiske lønnsomhetsanalyser og beslutninger, samt utvikle kunnskap om relevante verktøy knyttet til strategisk resultat- og målstyring.
Læringsaktiviteter:
 Forelesninger og innleveringsoppgaver.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Utdeles ved emnets start
Forutsatte forkunnskaper:
BUS305 og økonomifag tilsvarende bachelor i økonomi og administrasjon.
Obligatorisk aktivitet:
Innleveringsoppgaver som vurderes til godkjent/ikke godkjent. Obligatorisk aktivitet er gyldig til neste gang emnet tilbys.
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen (individuell), 3,5 timer (teller 100 %).
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer eksamesoppgaver.
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Bachelor.
Overlapp:
Ingen.
Eksamensdetaljer: :