Course code BUS313

BUS313 Strategisk økonomistyring

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Ole Gjølberg, Glenn Roger Kristiansen
Medvirkende: Terje Berg
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2010-2011
Fortrinnsrett: -M-ØA  og M-IØ
Emnets innhold:
Strategiske lønnsomhetsanalyser omfatter prissetting, strategiske kostnadsanalyser, kapasitetskostnader, kundelønnsomhetsanalyser, målkostnader, kvalitetskostnader, og interorganisatorisk styring. Videre vil det bli sett på controllerens rolle i gjennomføringen av strategisk økonomistyring. Kurset søker også å bidra til vurdering av hvilke kalkylesystemer som kan være mest hensiktsmessige i ulike situasjoner.
Læringsutbytte:
Emnets målsetning er å øke forståelsen for hvordan bedrifter kan skape konkurransefortrinn gjennom strategiske lønnsomhetsanalyser og beslutninger, samt utvikle kunnskap om relevante verktøy knyttet til strategisk resultat- og målstyring.
Læringsaktiviteter:
 Forelesninger, studentpresentasjoner og arbeid med innleveringsoppgaver (grupper)
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Utdeles ved emnets start
Forutsatte forkunnskaper:
BUS305  og  økonomifag tilsvarende bachelor i økonomi og administrasjon
Obligatorisk aktivitet:
Innleveringsoppgaver som vurderes til godkjent/ikke godkjent
Vurderingsordning:
 Innleveringersoppgaver (gruppe) Avsluttende skriftlig  eksamen (individuell)
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
Bachelor
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger  Torsdag klokka 1400-1800 og Fredag klokka 1000-1200 i uke 36, 38, 40, 42, 44 og 46 
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått