Course code BUS313

BUS313 Strategisk økonomistyring

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Ole Gjølberg, Glenn Roger Kristiansen
Medvirkende: Terje Berg
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2010-2011
Fortrinnsrett: -M-ØA  og M-IØ
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Strategiske lønnsomhetsanalyser omfatter prissetting, strategiske kostnadsanalyser, kapasitetskostnader, kundelønnsomhetsanalyser, målkostnader, kvalitetskostnader, og interorganisatorisk styring. Videre vil det bli sett på controllerens rolle i gjennomføringen av strategisk økonomistyring. Kurset søker også å bidra til vurdering av hvilke kalkylesystemer som kan være mest hensiktsmessige i ulike situasjoner.
Læringsutbytte:
Emnets målsetning er å øke forståelsen for hvordan bedrifter kan skape konkurransefortrinn gjennom strategiske lønnsomhetsanalyser og beslutninger, samt utvikle kunnskap om relevante verktøy knyttet til strategisk resultat- og målstyring.
Læringsaktiviteter:
 Forelesninger, studentpresentasjoner og arbeid med innleveringsoppgaver (grupper)
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Utdeles ved emnets start
Forutsatte forkunnskaper:
BUS305  og  økonomifag tilsvarende bachelor i økonomi og administrasjon
Obligatorisk aktivitet:
Innleveringsoppgaver som vurderes til godkjent/ikke godkjent
Vurderingsordning:
 Innleveringersoppgaver (gruppe) Avsluttende skriftlig  eksamen (individuell)
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
Bachelor
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger  Torsdag klokka 1400-1800 og Fredag klokka 1000-1200 i uke 36, 38, 40, 42, 44 og 46 
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått