Course code BUS240

BUS240 Vareproduksjon og logistikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Kolbjørn Christoffersen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2003-2004
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Produksjonen som transformasjonsprosess. Produksjonsfunksjonen. Produksjonens strategiske rolle og produksjonsstrategier. Design av produkter og produksjonsnettverk. Fabrikklayout og produktflyt. Prosessteknologi. Jobbdesign. Kapasitetsstyring. Lagerstyring. Forsyningskjeder. Materials Requirements Planning og Lean. Prosjektstyring. Kvalitetsstyring og totalkvalitetsledelse. Feilprevensjon og gjenoppretting.
Læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

  • Kan forklare ulike deler av fagområdet produksjonsledelse.
  • Kan forklare sammenhengen mellom forretningsstrategi, produksjonsstrategi og produksjonsprestasjon.
  • Kan identifisere prosessene som er nødvendige for å utvikle et nytt produkt fra å identifisere kundebehovene til å levere et ferdig produkt.
  • Kan identifisere grunnpillarene i «Lean» produksjon, for eksempel «Just-In-Time» og total kvalitetsledelse.
  • Kan forklare grunnkonseptene i «Supply Chain Management».
  • Forstår de grunnleggende prinsippene og verktøyene som brukes ved forbedring av produksjonsaktivitetens prestasjoner.

Ferdigheter

Kandidaten:

  • Kan bruke ulike metoder for å forbedre produksjonsaktivitetens effektivitet.
  • Kan bruke grunnleggende lagermodeller som tar hensyn til ordrekostnader og lagringskostnader.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger.
Pensum:
Slack N., A. Brandon-Jones, R. Johnston. (2016). Operations Management, 8. utgave. Pearson.
Forutsatte forkunnskaper:
STAT100 Statistikk.
Vurderingsordning:
Skriftlig prøve teller 100%.  Varighet: 3 timer.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering av besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
300 timer inkludert studentenes egeninnsats.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Cirka 50 timer forelesning.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått