Course code BUS240

BUS240 Vareproduksjon og logistikk

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Kolbjørn Christoffersen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2003-2004
Emnets innhold:
Produksjonen som transformasjonsprosess. Produksjonsfunksjonen. Produksjonens strategiske rolle og produksjonsstrategier. Design av produkter og produksjonsnettverk. Fabrikklayout og produktflyt. Prosessteknologi. Jobbdesign. Kapasitetsstyring. Lagerstyring. Forsyningskjeder. Materials Requirements Planning og Just-In-Time. Prosjektstyring. Kvalitetsstyring og totalkvalitetsledelse. Feilprevensjon og gjenoppretting.
Læringsutbytte:
Emnet skal gi studentene grunnleggende kunnskaper om produksjonsfunksjonens rolle i foretaket og kunnskaper om design, planlegging, styring og forbedring av produksjonsaktiviteter og varestrømmer.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger.
Pensum:
Slack N., A. Brandon-Jones, R. Johnston. (2013). Operations Management, 7. utgave. Pearson.
Forutsatte forkunnskaper:
STAT100 Statistikk.
Vurderingsordning:
Skriftlig prøve teller 100%.  Varighet: 3 timer.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering av besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
300 timer inkludert studentenes egeninnsats.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Cirka 50 timer forelesning.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått