Course code BUS234

BUS234 Excel for viderekommende – effektive modeller for økonomisk virksomhetsstyring

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Stig Aleksander Aune
Medvirkende: Øystein Dahl
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i juniblokka. Emnet har undervisning/vurdering i juniblokka.
Første gang: Studieår 2019-2020
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:

Kurset fokuserer på utvikling og oppbygging av modeller til bruk i vanlig forretningsdrift. Eksempler er modeller for investering, produktkalkyler, budsjettering, kostnadsfordeling, personalrapportering.

Det forutsettes gode grunnleggende ferdigheter i Excel. Det legges mindre vekt på ren Excel-opplæring, og mer på praktisk bruk av Excel til å støtte en hverdag som økonom, fra datainnhenting, bearbeiding til presentasjon

Det gis grundig opplæring i oppslags- og referanseformler, bruk av forskyvning() og indirekte(), og behandling av ustrukturerte data ved hjelp av avansert oppbygging av tekst-formler.

Videre vil det være fordypning i bruk av pivot-tabeller for hurtig og presis databehandling. Vi tar for oss forskjellige typer grafer, og kombinasjon av grafer og kobling med dynamiske bilder.

Det gis en grunnleggende innføring i bruk og oppbygging av makroer (det er imidlertid ikke et kurs i makroprogrammering).

Læringsutbytte:
  • Kunne håndtere større datamengder og gjøre dem om til forståelig og håndterlig informasjon
  • Kunne lage modeller som effektivt lar seg oppdatere periodisk
  • Kunne lage gode presentasjoner av data
  • Kunne effektivt håndtere ekstern informasjon inn i egne Excel-modeller
  • Kunne bruke formler effektiv - fokus på oppslagsformler, tekst og logikk
  • Kjenne til bruk av makroer
Læringsaktiviteter:
Dette kurset er helt nettbasert. Alt blir lagt ut som opptak på læringsplattformen Canvas. Dersom du ikke kan følge zoom-forelesningene direkte kan du se dem i etterkant.
Læringsstøtte:
Øvingslærere vil være til disposisjon for oppgavestøtte.
Pensum:
Ingen obligatorisk lærebok, men anbefalt læringsstøtte i Excel for økonomistudenter, Morten Helbæk, Børre Anton Olsen. Universitetsforlaget. Utgitt 2019.
Anbefalte forkunnskaper:
BUS133 - Excel for økonomer eller tilsvarende nivå. Forutsetter god forståelse av grunnleggende Excel
Vurderingsordning:
4 timers hjemmeeksamen
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
Generell studiekompetanse.
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Undervisning i tre uker. Dobbelttimer tre dager i uken (tentativt mandag, onsdag, fredag). Oppgaveløsning mellom forelesningene med oppgavestøtte fra øvingslærer(e).
Eksamensdetaljer: Skriftlig hjemmeeksamen: A - E / Ikke bestått