Course code BUS234

BUS234 Excel for viderekommende – effektive modeller for økonomisk virksomhetsstyring

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Stig Aleksander Aune
Medvirkende: Øystein Dahl
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i juniblokka. Emnet har undervisning/vurdering i juniblokka.
Første gang: Studieår 2019-2020
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Kurset fokuserer på utvikling og oppbygging av modeller til bruk i vanlig forretningsdrift. Eksempler er modeller for investering, produktkalkyler, budsjettering, kostnadsfordeling, personalrapportering.

Det forutsettes gode grunnleggende ferdigheter i Excel. Det legges mindre vekt på ren Excel-opplæring, og mer på praktisk bruk av Excel til å støtte en hverdag som økonom, fra datainnhenting, bearbeiding til presentasjon

Det gis grundig opplæring i oppslags- og referanseformler, bruk av forskyvning() og indirekte(), og behandling av ustrukturerte data ved hjelp av avansert oppbygging av tekst-formler.

Videre vil det være fordypning i bruk av pivot-tabeller for hurtig og presis databehandling. Vi tar for oss forskjellige typer grafer, og kombinasjon av grafer og kobling med dynamiske bilder.

Det gis en grunnleggende innføring i bruk og oppbygging av makroer (det er imidlertid ikke et kurs i makroprogrammering).

Læringsutbytte:
  • Kunne håndtere større datamengder og gjøre dem om til forståelig og håndterlig informasjon
  • Kunne lage modeller som effektivt lar seg oppdatere periodisk
  • Kunne lage gode presentasjoner av data
  • Kunne effektivt håndtere ekstern informasjon inn i egne Excel-modeller
  • Kunne bruke formler effektiv - fokus på oppslagsformler, tekst og logikk
  • Kjenne til bruk av makroer
Læringsaktiviteter:

Forelesningene gis i realtid via Zoom, og det forventes deltagelse i diskusjoner om alternative løsningsvalg og metoder. Studenter som har reelle modeller de ønsker å utvikle kan legge det frem og vi kan eventuelt ta med oppbyggingen av den aktuelle modellen i kurset.

Dobbelttimer tre dager i uken (tentativt mandag, onsdag, fredag). Oppgaveløsning mellom forelesningene med oppgavestøtte fra øvingslærer(e).

Læringsstøtte:
Øvingslærere vil være til disposisjon for oppgavestøtte.
Pensum:
Ingen obligatorisk lærebok, men anbefalt læringsstøtte i Excel for økonomistudenter, Morten Helbæk, Børre Anton Olsen. Universitetsforlaget. Utgitt 2019.
Anbefalte forkunnskaper:
BUS133 - Excel for økonomer eller tilsvarende nivå. Forutsetter god forståelse av grunnleggende Excel
Vurderingsordning:
4 timers slutteksamen i WISEFlow.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
Generell studiekompetanse.
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Undervisning i tre uker. Dobbelttimer tre dager i uken (tentativt mandag, onsdag, fredag). Oppgaveløsning mellom forelesningene med oppgavestøtte fra øvingslærer(e).
Eksamensdetaljer: Skriftlig hjemmeeksamen: A - E / Ikke bestått