Course code BUS180

BUS180 Globale utfordringer - bedriftenes samfunnsansvar

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Karl Jens Fredrik Bengtsson
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig fra og med august 2019.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka. Tilbys første gang i august 2019.
Første gang: Studieår 2017-2018
Fortrinnsrett: Dette emnet er kun for studenter på bachelor i samfunnsøkonomi (B-ECON), bachelor i økonomi og administrasjon (B-ØA) og master i entreprenørskap og innovasjon (M-EI).
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Innledningsvis presenteres og diskuteres utvalgte samfunns- og miljømessige utviklingstrekk. Deretter drøftes hvordan bedriftene kan og bør tilpasse seg for å bidra til en mer sosial, økonomisk og miljømessig bærekraftig utvikling. Avslutningsvis gis en oversikt over utvalgte verktøy som anvendes for å håndtere disse utfordringene på bedriftsnivå.
Læringsutbytte:

Kunnskapsmål:

  • Kunnskap om viktige samfunnsmessige utviklingstrekk som robotisering, kunstig intelligens, globalisering og miljøutfordringer
  • Kunnskap om hvordan og hvorfor bedrifter tilpasser seg gitt disse utviklingstrekk - Kunnskap om verktøy som anvendes for å håndtere disse utfordringene, for eksempel CSR og den triple bunnlinja
  • Kunnskap om utvalgte etiske dilemma som ansatte på ulike nivå kan bli stilt overfor

Ferdighetsmål:

  • Ferdigheter i samarbeid i grupper.
  • Evner til å se og vurdere kompleksitet, synergier vs. trade-offs mellom ulike mål
  • Evne til å bruke digitale verktøy til å finne kunnskap og kritisk vurdere ulike kilder.

Generell kompetanse:

  • Å kunne samle informasjon, analysere informasjon og vurdere den.
  • Deretter å prosessere den og formidle den.
  • Å ha refleksjonsevne og etisk forankring
  • Ha innsikt i utfordringene knyttet til bærekraftig utvikling og kunne drøfte disse
Læringsaktiviteter:
-
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Blir publisert våren 2019.
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk frammøte på alle samlingene, samt deltakelse i gruppearbeidet.
Vurderingsordning:
Langsgående vurdering. Gruppeoppgaver som leveres i Canvas og utarbeiding og presentasjon av veggaviser/postere. 
Sensor:
Merknader:
Emnet gis første gang høsten 2019. Dette emnet er kun for studenter på bachelor i samfunnsøkonomi (B-ECON), bachelor i økonomi og administrasjon (B-ØA) og master i entreprenørskap og innovasjon (M-EI).
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
Generell studiekompetanse. 
Undervisningstid:
Normert arbeidsmengde 150 timer. Ni dager med full undervisning (undervisning 9-15), seks dager til lesning og oppgaveløsning. 15 dager totalt.  
Eksamensdetaljer: :