Course code BUS110

BUS110 Eksternregnskap

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Nils Sanne
Medvirkende: Anne-Kari Ramboe Heimdal, Torunn Drage Roti
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:
Regnskapets grunnelementer og hovedprinsipper. Innføring i regnskapsteori og -terminologi. Lover og regler. De vanligste regnskapstransaksjonene. Regnskapsavslutningen. Måleproblemer og vurderingsprinsipper i finansregnskapet. Årsoppgjørsdisposisjoner i finansregnskapet. Skatteregnskap og finansregnskap. Innføring i regnskapsanalyse. Analyse av regnskapsrapporter.
Læringsutbytte:
Studentene skal få en grunnleggende regnskapsforståelse, kunne avslutte og analysere et finansregnskap.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og øvelser med lærer til stede.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Sending, Aage: Grunnleggende regnskap, 4. utgave, Bergen: Fagbokforlaget. Diverse materiell utlagt på emnesiden.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:

Det er fire innleveringer i løpet av semesteret, og minst tre må være bestått for å ha rett til å gå opp til eksamen. Innleveringene skjer via Fronter, og varighet på hver innlevering vil være mellom 1 og 3 timer. Innleveringene er fordelt utover semesteret, og fra innleveringen gis, har studentene inntil én uke på å levere. Innenfor denne uken, har de 3 forsøk for å bestå, med tilbakemelding etter hvert forsøk. Faglærer vil opplyse om utlevering og innleveringsfrister.

Dersom den obligatoriske aktiviteten er godkjent, vil dette bli registrert. Og du kan ta eksamen i emnet i et senere semester uten å måtte levere de obligatoriske innleveringene på nytt.

Vurderingsordning:
Det avholdes individuell skriftlig eksamen under tilsyn på 4 timer i slutten av semesteret. Denne eksamen teller 100 % av karakteren.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
5 studiepoeng overlapp mellom BUS110 og BUS200.
Undervisningstid:
4 timer forelesning og 2 timer oppgaveløsning per uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått