Course code BUS110

BUS110 Eksternregnskap

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Nils Sanne
Medvirkende: Anne-Kari Ramboe Heimdal, Torunn Drage-Roti
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:
Regnskapets grunnelementer og hovedprinsipper. Innføring i regnskapsteori og -terminologi. Lover og regler. De vanligste regnskapstransaksjonene. Regnskapsavslutningen. Måleproblemer og vurderingsprinsipper i finansregnskapet. Årsoppgjørsdisposisjoner i finansregnskapet. Skatteregnskap og finansregnskap. Innføring i regnskapsanalyse. Analyse av regnskapsrapporter.
Læringsutbytte:
Studentene skal få en grunnleggende regnskapsforståelse, kunne avslutte og analysere et finansregnskap.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og øvelser med lærer til stede.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Sending, Aage: Grunnleggende regnskap, 4. utgave, Bergen: Fagbokforlaget. Diverse materiell utlagt på emnesiden.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Det er fire innleveringer i løpet av semesteret, og minst tre må være bestått for å ha rett til å gå opp til eksamen. Innleveringene skjer via Fronter, og varighet på hver innlevering vil være mellom 1 og 3 timer. Innleveringene er fordelt utover semesteret, og fra innleveringen gis, har studentene inntil én uke på å levere. Innenfor denne uken, har de 3 forsøk for å bestå, med tilbakemelding etter hvert forsøk. Faglærer vil opplyse om utlevering og innleveringsfrister.
Vurderingsordning:
Det avholdes individuell skriftlig eksamen under tilsyn på 3,5 timer i slutten av semesteret. Denne eksamen teller 100 % av karakteren.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Regnskapets grunnelementer og hovedprinsipper Innføring i regnskapsteori og -terminologi Lover og regler De vanligste regnskapstransaksjonene Regnskapsavslutningen Måleproblemer og vurderingsprinsipper i finansregnskapet Årsoppgjørsdisposisjoner i finansregnskapet Skatteregnskap og finansregnskap Innføring i regnskapsanalyse Analyse av regnskapsrapporter.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
5 studiepoeng overlapp mellom BUS110 og BUS200.
Undervisningstid:
4 timer forelesning og 2 timer oppgaveløsning per uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Alle kalkulatorer. Alle andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått