Detaljer om emnet BUS110

BUS110 Eksternregnskap

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2015 .

Emneansvarlige: Nils Sanne
Medvirkende: Anne-Kari Ramboe Heimdal, Torunn Drage-Roti
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:
Regnskapets grunnelementer og hovedprinsipper. Innføring i regnskapsteori og -terminologi. Lover og regler. De vanligste regnskapstransaksjonene. Regnskapsavslutningen. Måleproblemer og vurderingsprinsipper i finansregnskapet. Årsoppgjørsdisposisjoner i finansregnskapet. Skatteregnskap og finansregnskap. Innføring i regnskapsanalyse. Analyse av regnskapsrapporter.
Læringsutbytte:
Studentene skal få en grunnleggende regnskapsforståelse, kunne avslutte og analysere et finansregnskap.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og øvelser med lærer til stede.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Sending, Aage: Grunnleggende regnskap, 4. utgave, Bergen: Fagbokforlaget. Diverse materiell utlagt på emnesiden.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Det er fire innleveringer i løpet av semesteret, og minst tre må være bestått for å ha rett til å gå opp til eksamen. Innleveringene skjer via Fronter, og varighet på hver innlevering vil være mellom 1 og 3 timer. Innleveringene er fordelt utover semesteret, og fra innleveringen gis, har studentene inntil én uke på å levere. Innenfor denne uken, har de 3 forsøk for å bestå, med tilbakemelding etter hvert forsøk. Faglærer vil opplyse om utlevering og innleveringsfrister.
Vurderingsordning:
Det avholdes individuell skriftlig eksamen under tilsyn på 3,5 timer i slutten av semesteret. Denne eksamen teller 100 % av karakteren.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Regnskapets grunnelementer og hovedprinsipper Innføring i regnskapsteori og -terminologi Lover og regler De vanligste regnskapstransaksjonene Regnskapsavslutningen Måleproblemer og vurderingsprinsipper i finansregnskapet Årsoppgjørsdisposisjoner i finansregnskapet Skatteregnskap og finansregnskap Innføring i regnskapsanalyse Analyse av regnskapsrapporter.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
5 studiepoeng overlapp mellom BUS110 og BUS200.
Undervisningstid:
4 timer forelesning og 2 timer oppgaveløsning per uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Alle kalkulatorer. Alle andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått