Course code BUS110

BUS110 Eksternregnskap

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Nils Sanne
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Regnskapets grunnelementer og hovedprinsipper Innføring i regnskapsteori og -terminologi Lover og regler De vanligste regnskapstransaksjonene Regnskapsavslutningen Måleproblemer og vurderingsprinsipper i finansregnskapet Årsoppgjørsdisposisjoner i finansregnskapet Skatteregnskap og finansregnskap Innføring i regnskapsanalyse Analyse av regnskapsrapporter Semesteroppgave.
Læringsutbytte:
Studentene skal få en grunnleggende regnskapsforståelse, kunne avslutte og analysere et finansregnskap.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og øvelser med lærer til stede.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Pedersen, Voldsund, Hoff, Hansen: Grunnleggende regnskap, Universitetsforlaget 2013. Hansen, Hoff, Voldsund: Analyse av finansregnskapet, Universitetsforlaget 2013.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk innleveringsoppgave.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen. Det gis oppgaver i løpet av semesteret som må besvares. Disse teller 30 %. En avsluttende eksamen som omfatter hele pensum i emnet, varighet 3 timers. Slutteksamen teller 70 % og er basert på semesteroppgaven. Løsningen på semesteroppgaven skal ikke leveres inn, men semesteroppgaven og løsningen på denne danner utgangspunktet for eksamensoppgaven. Studentene må derfor ha med seg semesteroppgaven og løsningen på denne til eksamen. En eventuell kontinuasjonseksamen henter temaer fra pensum og er uavhengig av semesteroppgaven fra foregående semester.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Regnskapets grunnelementer og hovedprinsipper Innføring i regnskapsteori og -terminologi Lover og regler De vanligste regnskapstransaksjonene Regnskapsavslutningen Måleproblemer og vurderingsprinsipper i finansregnskapet Årsoppgjørsdisposisjoner i finansregnskapet Skatteregnskap og finansregnskap Innføring i regnskapsanalyse Analyse av regnskapsrapporter Semesteroppgave.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Økonomistudentene kan ikke få studiepoeng for BUS200
Undervisningstid:
4 timer forelesning og 2 timer oppgaveløsning per uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Alle kalkulatorer. Alle andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått