Course code BOT201

BOT201 Produksjonsfysiologi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Åshild Gunilla Ergon, Morten Lillemo
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Hvert år i vårparallellen.
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Vårparallell
Første gang: Studieår 2011-2012
Emnets innhold:
Emnet tar for seg hvordan ulike faktorer påvirker avlingen i planteproduksjonen. Det er fokus på plantebestanden, mer enn på individet. Lysenergi, vann og næring. Fotosyntese, fotorespirasjon og respirasjon. Vekst og utvikling. Assimilatfordeling. Begrensende faktorer. Produktkvalitet. Modeller som simulerer avlingsoppbygging.
Læringsutbytte:

Kan beskrive kvalitative og kvantitative sammenhenger for hvordan lysenergi, vann og næring kan omsettes til planteprodukter.

Kan forklare hvordan dette styres av egenskaper og prosesser i plantene, av driftsfaktorer og av andre miljøforhold.

Læringsaktiviteter:
Emnet består av forelesninger og langsgående øvinger hvor studentene gjennomfører sitt eget forsøk med plantefysiologiske registreringer i veksthus. Det skal leveres en journal for øvingene som må godkjennes.
Læringsstøtte:
Forelesninger, opplegg for øvinger og annen informasjon legges ut i Canvas.
Pensum:
Hay and Porter 2006. The physiology of crop yield. ISBN-13: 978-14051-0859-1
Forutsatte forkunnskaper:
BOT130
Anbefalte forkunnskaper:
STAT100 Statistikk
Obligatorisk aktivitet:
Øving. Innlevering av journal som må godkjennes
Vurderingsordning:
Journal fra øvingene (30%) og skriftlig eksamen (70%), A-F.
Sensor:
En ekstern sensor vil godkjenne eksamensspørsmålene og delta ved karaktersetting av eksamensbesvarelsene
Normert arbeidsmengde:

150 timer.

Forelesninger: 16 timer

Øvinger: 5-10 timer med lærer

Praktisk arbeid med øvingene uten lærer, arbeid med journaler, egenstudium: 124-129 timer

Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
2 t per uke, totalt 20-24 timer
Eksamensdetaljer: :