Course code BOT201

BOT201 Produksjonsfysiologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Åshild Gunilla Ergon, Morten Lillemo
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Hvert år i vårparallellen.
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Vårparallell
Første gang: Studieår 2011-2012
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet tar for seg hvordan ulike faktorer påvirker avlingen i planteproduksjonen. Det er fokus på plantebestanden, mer enn på individet. Lysenergi, vann og næring. Fotosyntese, fotorespirasjon og respirasjon. Vekst og utvikling. Assimilatfordeling. Begrensende faktorer. Produktkvalitet. Modeller som simulerer avlingsoppbygging.
Læringsutbytte:

Kan beskrive kvalitative og kvantitative sammenhenger for hvordan lysenergi, vann og næring kan omsettes til planteprodukter.

Kan forklare hvordan dette styres av egenskaper og prosesser i plantene, av driftsfaktorer og av andre miljøforhold.

Læringsaktiviteter:
Emnet består av forelesninger og langsgående øvinger hvor studentene gjennomfører sitt eget forsøk med plantefysiologiske registreringer i veksthus. Det skal leveres en journal for øvingene som må godkjennes.
Læringsstøtte:
Forelesninger, opplegg for øvinger og annen informasjon legges ut i Canvas.
Pensum:
Hay and Porter 2006. The physiology of crop yield. ISBN-13: 978-14051-0859-1
Forutsatte forkunnskaper:
BOT130
Anbefalte forkunnskaper:
STAT100 Statistikk
Obligatorisk aktivitet:
Øving. Innlevering av journal som må godkjennes
Vurderingsordning:
Journal fra øvingene (30%) og skriftlig eksamen (70%), A-F.
Sensor:
En ekstern sensor vil godkjenne eksamensspørsmålene og delta ved karaktersetting av eksamensbesvarelsene
Normert arbeidsmengde:

150 timer.

Forelesninger: 16 timer

Øvinger: 5-10 timer med lærer

Praktisk arbeid med øvingene uten lærer, arbeid med journaler, egenstudium: 124-129 timer

Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
2 t per uke, totalt 20-24 timer
Eksamensdetaljer: :