Course code BOT201

BOT201 Produksjonsfysiologi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Morten Lillemo
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Annen hvert år, i partallsår  
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Vårparallell
Første gang: Studieår 2011-2012
Emnets innhold:
Emnet tar for seg hvordan ulike faktorer påvirker avlingen i planteproduksjonen. Det er fokus på plantebestanden, mer enn på individet. Lysenergi, vann og næring. Fotosyntese, fotorespirasjon og respirasjon. Vekst og utvikling. Assimilatfordeling. Begrensende faktorer. Produktkvalitet. Modeller som simulerer avlingsoppbygging.
Læringsutbytte:

Kan beskrive kvalitative og kvantitative sammenhenger for hvordan lysenergi, vann og næring kan omsettes til planteprodukter.

Kan forklare hvordan dette styres av egenskaper og prosesser i plantene, av driftsfaktorer og av andre miljøforhold.

Læringsaktiviteter:
Emnet består av forelesninger og en eller to øvinger som går over noen uker. Det skal leveres en journal for øvingen(e) som må godkjennes.
Læringsstøtte:
Forelesninger, opplegg for øvinger og annen informasjon legges ut i Canvas.
Pensum:
Hay and Porter 2006. The physiology of crop yield. ISBN-13: 978-14051-0859-1
Forutsatte forkunnskaper:
BOT130
Anbefalte forkunnskaper:
STAT100 Statistikk
Obligatorisk aktivitet:
Øving. Innlevering av journal som må godkjennes
Vurderingsordning:

Emnet kan ha f†tt ny eksamensform grunnet virusutbruddet. Sjekk i Canvas.

Skriftlig eksamen teller 100%. Journal må være godkjent.

Sensor:
En ekstern sensor vil godkjenne eksamensspørsmålene og delta ved karaktersetting av eksamensbesvarelsene
Merknader:
Emnet flyttes til vårparallellen. Neste gang blir vår 2020.
Normert arbeidsmengde:

150 timer.

Forelesninger: 12 timer

Øvinger: 4-8 timer med lærer

Praktisk arbeid med øvingene uten lærer, arbeid med journaler, egenstudium: 130-134 timer

Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
2 t per uke, totalt 16-20 timer
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått