Course code BOT201

BOT201 Produksjonsfysiologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Åshild Gunilla Ergon, Morten Lillemo
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Annen hvert år, i partallsår  
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Høstparallell
Første gang: Studieår 2011-2012
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet tar for seg hvordan ulike faktorer påvirker avlingen i planteproduksjonen. Det er fokus på plantebestanden, mer enn på individet. Lysenergi, vann og næring. Fotosyntese, fotorespirasjon og respirasjon. Vekst og utvikling. Assimilatfordeling. Begrensende faktorer. Produktkvalitet. Modeller som simulerer avlingsoppbygging.
Læringsutbytte:

Kan beskrive kvalitative og kvantitative sammenhenger for hvordan lysenergi, vann og næring kan omsettes til planteprodukter.

Kan forklare hvordan dette styres av egenskaper og prosesser i plantene, av driftsfaktorer og av andre miljøforhold.

Læringsaktiviteter:
Emnet består av forelesninger og en eller to øvinger som går over noen uker. Det skal leveres en journal for øvingen(e) som må godkjennes.
Læringsstøtte:
Forelesninger, opplegg for øvinger og annen informasjon legges ut i Canvas.
Pensum:
Hay and Porter 2006. The physiology of crop yield. ISBN-13: 978-14051-0859-1
Forutsatte forkunnskaper:
BOT130
Anbefalte forkunnskaper:
STAT100 Statistikk
Obligatorisk aktivitet:
Øving. Innlevering av journal som må godkjennes
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen teller 100%. Journal må være godkjent for å kunne ta eksamen.
Sensor:
En ekstern sensor vil godkjenne eksamensspørsmålene og delta ved karaktersetting av eksamensbesvarelsene
Merknader:
Emnet skal flyttes til vårparallellen. Neste gang blir vår 2020.
Normert arbeidsmengde:

150 timer.

Forelesninger: 12 timer

Øvinger: 4-8 timer med lærer

Praktisk arbeid med øvingene uten lærer, arbeid med journaler, egenstudium: 130-134 timer

Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
2 t per uke, totalt 16-20 timer
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått