Course code BOT201

BOT201 Produksjonsfysiologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Marina Azzaroli Bleken
Medvirkende: Sissel Torre, Knut Asbjørn Solhaug, Anne Kjersti Uhlen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for plantevitenskap
Frekvens: <p>Årlig. Emnet blir ikke gitt høsten 2014.<br/>.<br/> </p><p><br/> </p>
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

Maksimum 15 studenter pga laboratorieøvelser

Undervises i periode:

Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .

Første gang: Studieår 2011-2012
Fortrinnsrett: <p>B-PV, M-PV, B-BIOL</p><p><br/><br/></p>
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Analyse og kvantitativ beskrivelse av plantevekst basert på hvordan lys, temperatur og nedbør virker inn på fenologisk og morfologisk utvikling. Bladarealindeks, lysabsorbsjon, kvantifisering av fotosyntese og stråling utnyttelse. Potensiell vekst, evapotranspirasjon,  vannbegrenset og nitrogenbegrenset vekst. Fordeling (rot, skudd/blad, lagringsorganer) og transport av assimilater til ulike planteorganer. Kvantifisering av plantevekst og kornavling gjennom en vekstsesong.

Læringsutbytte:

Emnet er skredesyd  for kandidater i planteproduksjon:

Kunnskap om hvordan en platebestand reagerer på klimatiske faktorer gjennom fundamentale fysiologiske prosesser som fotosyntese, respirasjon, vannhusholdning, endring i morfologi og fenologisk utvikling. Ttrening i å bruke denne kunnskapen for å forstå vekstrytme, avling, avlingsindeks og samspill med andre planter.En innføring om hvordan modeller kan brukes til å estimere betydningen av klimaendring og nitrogentilførsel på plantevest. Emnet vil gi øvelse i kvantifisering av vekstprosesser i felt, for eksempel med genotyper med ulik tidlighet, og betydningen av fordeling av assimilater for veksthastighet ved bruk av vekstanalyse på enkeltplanter.

Læringsaktiviteter:

Teorien vil bli presentert i forelesninger. I laboratoriekurset vil effekter av lyskvalitet bli demonstrert. Vekstanalyse kombinert med fotosyntesemålinger vil bli brukt til å analysere hvilke faktorer som er viktigst for vekst. Feltmålinger av bladarealindeks og vekst vil bli brukt til å estimere strålingutnyttelsen i bestanden. Se også på pkt: Obligatoriske aktiviteter.

Læringsstøtte:

-

Pensum:

Utvalgte kapitler fra oen få lærebøker.Tilleggsmaterialet og presentasjonene fra lærerne blir tilgjengelig på emnets nettsider.

Forutsatte forkunnskaper:

BOT130, BOT200

Anbefalte forkunnskaper:

STAT100 Statistikk

Obligatorisk aktivitet:

Ti laboratorie- og klasseøvelser. Innlevering av laboratoriejournal og skriftlige øvelser. Fremmøte første undervisningsdag.

Vurderingsordning:

Skriftlig eksamen teller 100%. Journal og skriftlige øvelser må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Sensor:

En ekstern sensor vil delta ved karaktersetting av hver eksamensbesvarelseMerknader:

Emne blir ikke gitt høsten 214.
 
Normert arbeidsmengde:

150 timerOpptakskrav:

Realfag

Overlapp:

-

Undervisningstid:

Tilsammen 40 undervsiningstimer, derav omtrent 16 forelesningstimer, 14 timer med laboratorieøvelser og 10 timer med øvelser i klassen

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Alle kalkulatorer. Alle andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått