Course code BOT200

BOT200 Plantefysiologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Jorunn Elisabeth Olsen
Medvirkende: Linda Ripel, Payel Bhattacharjee
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2005-2006
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kurset tar for seg regulering av metabolisme og vekst og utvikling hos planter og effekter av miljø- og klimaforhold i denne sammenheng. Fagfeltets eksperimentelle natur understrekes ved at studentene arbeider med laboratorieeksperimenter knyttet til kursets temaområder og ved arbeid med rapporter fra eksperimentene.
Læringsutbytte:

Kunnskap:

Kurset gir kunnskap og forståelse av planters bygning og funksjon på ulike utviklingsstadier. Kurset gir også kunnskap om plantenes responser på klima- og miljøfaktorer og hvordan disse påvirker plantenes metabolisme og vekstregulerende mekanismer.

Ferdigheter:

Studentene får trening i å gjennomføre praktiske eksperimenter som innbefatter både vekstforsøk og utvalgte analyser i laboratoriet. Studentene får også trening i å presentere og diskutere eksperimentelle resultater og øvelse i bruk av begreper og metoder og samarbeid i grupper.

Generell kompetanse: 

Studentene skal oppnå kunnskap om sentrale temaer innen plantefysiologien, både planters generelle metabolisme og hvordan indre og ytre faktorer regulerer planters vekst og utvikling.

Læringsaktiviteter:
Kurset innbefatter forelesninger med tilknyttede øvingsoppgaver som forutsetter egeninnsats fra studentene. Kurset innbefatter også arbeid med laboratorieøvinger med tilhørende rapportskriving. 
Læringsstøtte:
Det gis diskusjons-/repetisjonstimer.
Pensum:
Taiz L., Zeiger E., Møller I.M., Murphy A. 2015.Plant Physiology. Sixth Edition. Sinauer Associates.
Forutsatte forkunnskaper:
BOT130, KJM100.
Anbefalte forkunnskaper:
KJB200/kunnskaper i biokjemi
Obligatorisk aktivitet:
Godkjent laboratoriekurs med godkjent deltakelse og godkjente rapporter.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen teller 100%.
Sensor:
Sensor brukes på skriftlig eksamen.
Merknader:
De gjeldende smittevernreglene begrenser antall personer som kan være til stede i undervisningsrommene samtidig. Dette vil spesielt kunne begrense laboratorieundervisningen. For å kunne planlegge best mulig, oppfordres det sterkt til at du melder deg på kurset så tidlig som mulig.
Normert arbeidsmengde:
250 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger: 26 timer. Laboratoriekurs: 30 timer. Det gis også eksamensforberedende diskusjons/repetisjonstimer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer