Course code BOT200

BOT200 Plantefysiologi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Jorunn Elisabeth Olsen
Medvirkende: Sheona Noemi Innes, Linda Ripel
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2005-2006
Emnets innhold:
Kurset tar for seg regulering av metabolisme og vekst og utvikling hos planter og effekter av miljø- og klimaforhold i denne sammenheng. Fagfeltets eksperimentelle natur understrekes ved at studentene arbeider med laboratorieeksperimenter knyttet til kursets temaområder og ved arbeid med rapporter fra eksperimentene.
Læringsutbytte:
Kurset gir kunnskap og forståelse av planters bygning og funksjon. Kurset gir også studentene kunnskaper om planters responser på miljø- og klimafaktorer og hvordan disse påvirker plantenes metabolisme og vekstregulerende mekanismer. Kurset gir trening i gjenomføring av praktiske eksperimenter, presentasjon og diskusjon av eksperimentelle resultater. Kurset gir også øvelse i anvendelse av begreper og metoder, og samarbeid i grupper.
Læringsaktiviteter:
Kurset innbefatter forelesninger med tilknyttede øvingsoppgaver som forutsetter egeninnsats fra studentene. Kurset innbefatter også arbeid med laboratorieøvinger med tilhørende rapportskriving.
Pensum:
Taiz L., Zeiger E., Møller I.M., Murphy A. 2015.Plant Physiology. Sixth Edition. Sinauer Associates.
Forutsatte forkunnskaper:
BOT130, KJM100.
Anbefalte forkunnskaper:
KJB200.
Obligatorisk aktivitet:
Godkjent laboratoriekurs med godkjent deltakelse og godkjente rapporter.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen teller 100%.
Sensor:
Sensor brukes på skriftlig eksamen.
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger: 26 timer. Laboratoriekurs: 30 timer. Det gis også eksamensforberedende timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått