Course code BOT200

BOT200 Plantefysiologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Medvirkende: Linda Ripel
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for plantevitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2005-2006
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Kurset tar for seg regulering av metabolisme og vekst og utvikling hos planter og effekter av miljø- og klimaforhold i denne sammenheng. Fagfeltets eksperimentelle natur understrekes ved at studentene arbeider med laboratorieeksperimenter knyttet til kursets temaområder og ved arbeid med rapporter fra eksperimentene.
Læringsutbytte:
Kurset gjer kunnskap og forståing av bygnad og funksjon hos planter. Kurset gjer studentene kunnskap om responsar hos planter på miljø- og klimafaktorar og korleis desse påverker metabolismen og dei vekstregulerande mekanismene til plantene. Kurset gjer øving i å gjennomføre praktiske eksperiment, presentasjon og diskusjon av eksperimentelle resultat, samt bruk av omgrep og metodar og samarbeid i grupper Kurset gir kunnskap og forståelse av planters bygning og funksjon. Kurset gir også studentene kunnskaper om planters responser på miljø- og klimafaktorer og hvordan disse påvirker plantenes metabolisme og vekstregulerende mekanismer. Kurset gir trening i gjenomføring av praktiske eksperimenter, presentasjon og diskusjon av eksperimentelle resultater. Kurset gir også øvelse i anvendelse av begreper og metoder, og samarbeid i grupper.
Læringsaktiviteter:
Kurset innbefatter forelesninger med tilknyttede øvingsoppgaver som forutsetter egeninnsats fra studentene. Kurset innbefatter også arbeid med laboratorieøvinger med tilhørende rapportskriving.
Pensum:
Taiz L and Zeiger E 2010.Plant Physiology. Fifth Edition. Sinauer Associates.
Forutsatte forkunnskaper:
BOT130, KJM100.
Anbefalte forkunnskaper:
KJB200.
Obligatorisk aktivitet:
Godkjent laboratoriekurs med godkjent deltakelse og godkjente rapporter.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen teller 100%.
Sensor:
Sensor brukes på skriftlig eksamen.
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger: 26 timer. Laboratoriekurs: 30 timer. Eksamensforberedende kollokvier.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått