Course code BIOEC300

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2016 - 2017 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises påsorter i synkende rekkefølge Studiepoeng
BUS200 Anvendt foretaksøkonomi NO 5
BUS204 Introduksjon til atferdsøkonomi NO 5
BUS210 Driftsregnskap og budsjettering NO 10
BUS215 Årsregnskap NO 10
BUS216 Årsregnskap - spesielle regnskapsemner NO 5
BUS217 Regnskapsorganisering, regelverk og etikk NO 5
BUS218 Offentlig regnskap og budsjettering NO 5
BUS220 Finansiering og investering NO 10
BUS230 Operasjonsanalyse NO 10
BUS240 Vareproduksjon og logistikk NO 10
BUS260 Skatte- og avgiftsrett NO 10
BUS271 Idé og forretningsutvikling NO 5
BUS272 Verdiskapende idéutvikling - Lean Startup NO 5
BUS280 Privat- og næringsforsikringer NO 5
BUS280 Privat- og næringsforsikringer NO 7.5
BUS305 Strategiutvikling EN 5
BUS310 Strategiimplementering og prestasjonsmåling NO 5
BUS311 Miljøregnskap og miljøledelse EN, NO 5
BUS313 Strategisk økonomistyring NO 10
BUS314 Virksomhetsstyring NO 5
BUS315 Corporate Finance and Valuation EN, NO 10
BUS320 Empiriske analyser av finans- og varemarkeder II EN, NO 7.5
BUS321 Empiriske analyser av finans- og varemarkeder - teoridel NO 5
BUS322 Investeringsanalyse og finansiell risikostyring NO 10
BUS323 Analyser av råvaremarkeder NO 10
BUS324 Opsjoner, derivater og risikostyring NO 10
BUS325 Obligasjoner, swapper og andre renteinstrumenter NO 10
BUS332 Beslutningsanalyse og kapitalbudsjettering NO 10
BUS333 Perspektiver på økonomistyring NO 5
BUS340 Integrert logistikk NO 10
BUS370 Næringsutvikling og innovasjon NO 10
DPLOSCE Avsluttende praktisk OSCE eksamen NO 20
DPLPRA13 Praksis NO 10
DYR201 Atferd og stell NO 10
DYR202 Forsøksdyrlære NO 10
DYR203 Anatomi og fysiologi NO 10
DYR204 Infeksjonsbiologi og legemiddellære NO 10
DYR205 Intern klinisk praksis 1 NO 20
DYR206 Sykdomslære og dyrepleie NO 25
DYR207 Intern klinisk praksis II NO 35
DYR208 Profesjonsetikk NO 2
DYR209 Bacheloroppgave NO 15
DYR210 Forskningsmetodikk, statistikk og oppgaveskriving NO 5
DYR211 Ekstern klinisk praksis NO 15
DYR212 Klinikkdrift og ledelse NO 3
DYR213 Dyrevelferd NO 5
DYR214 Laboratoriediagnostikk NO 5
ECN100 Innføring i samfunnsøkonomi NO 5
ECN101 Samfunnsøkonomi for miljø og utvikling EN 10
ECN110 Innføring i mikroøkonomi NO 5