Course code BIO420

BIO420 Utviklingsbiologi med fordypning

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet går i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2007-2008
Emnets innhold:
Se beskrivelse for BIO320.  BIO420 er ett utvidet kurstilbud for PhD studenter og andre med spesiell interesse for utviklingbiologi, og større fordypning gjennom en utvidet semesteroppgave.
Læringsutbytte:
Forståelse av avansert genregulering som bestemmer spesifisering av ulike typer celler i flercellede organismer. Studentene skal få innsikt i nyere forskning på området innen modelorganismer som bananflue og Arabidopsis. Studentene skal oppnå fordypning ved tildelt semesteroppgaveområde og i eget valgt område av utviklingsbiologien (gjerne knyttet til egen forskning). Denne fordypningen skal kunne lede studentene til analyse av stoff og syntese ved å trekke egne slutninger på bakgrunn av pensumet. Det er flott hvis kurset kan hjelpe studentene til å vurdere anvendelse av utviklingsbiologi i forskning. Det er også et mål at studentene får en innføring i bioetikk og dermed utvikler en viss forståelse for ulike grunnsyn, og at disse kan argumentere og resultere i ulike konklusjoner f.eks. i synet på bruk av genteknologisk forskning.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, semesteroppgavepresentasjoner, og semesteroppgaveskriving med kollokvier.
Læringsstøtte:
Canvas, veiledning fra underviser og diskusjoner.
Pensum:
Bok: Wolpert: Principles of Development, primærartikler, semesteroppgaver og eget valgt tilleggspensum.
Forutsatte forkunnskaper:
BIO220/BIO200
Anbefalte forkunnskaper:
BIO322 (BIO310).
Obligatorisk aktivitet:
Minimum 50% oppmøte på student-presentasjonene og diskusjonsgruppene
Vurderingsordning:
Samlet vurdering: semesteroppgaven utgjør 1/3 av evalueringen, og muntlig eksamen teller 2/3. Dvs. evaluering av aktiviteter underveis, framføring og endelig semesteroppgave (teller 1/3), og muntlig avsluttende eksamen teller (2/3). Begge deler må være bestått. Den muntlige eksamen forventes å være på 25 min.
Sensor:
Ekstern sensor evaluerer semesteroppgaven og den muntlige eksamenen.
Normert arbeidsmengde:
250 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
BIO320 - 5 stp.
Undervisningstid:
Normalt 16 forelesninger, semesteroppgave presentasjoner og skriving av semesteroppgave v/ kollokviearbeid.
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bestått / Ikke bestått