BIO420 Utviklingsbiologi med fordypning

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk, norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet går i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Se beskrivelse for BIO320. BIO420 er ett utvidet kurstilbud for PhD studenter og større fordypning gjennom en utvidet semesteroppgave.

Dette lærer du

Forståelse av avansert genregulering som bestemmer spesifisering av ulike typer celler i flercellede organismer. Studentene skal få innsikt i nyere forskning på området innen modelorganismer som bananflue og Arabidopsis. Studentene skal oppnå fordypning ved tildelt semesteroppgaveområde og i eget valgt område av utviklingsbiologien (gjerne knyttet til egen forskning). Denne fordypningen skal kunne lede studentene til analyse av stoff og syntese ved å trekke egne slutninger på bakgrunn av pensumet. Det er flott hvis kurset kan hjelpe studentene til å vurdere anvendelse av utviklingsbiologi i forskning. Det er også et mål at studentene får en innføring i bioetikk og dermed utvikler en viss forståelse for ulike grunnsyn, og at disse kan argumentere og resultere i ulike konklusjoner f.eks. i synet på bruk av genteknologisk forskning.
 • Forelesninger, semesteroppgavepresentasjoner, og semesteroppgaveskriving med kollokvier.
 • Canvas, veiledning fra underviser og diskusjoner.
 • Bok: Wolpert: Principles of Development, primærartikler, semesteroppgaver og eget valgt tilleggspensum.
 • BIO200
 • Samlet vurdering: semesteroppgaven utgjør 40% av evalueringen, og muntlig eksamen teller 60%. Begge deler må være bestått. Den muntlige eksamen forventes å være på 25 min.

  Muntlig eksamen Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler Oppgave Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • Ekstern sensor evaluerer semesteroppgaven og den muntlige eksamenen.
 • Minimum 50% oppmøte på student-presentasjonene og diskusjonsgruppene
 • Normalt 16 forelesninger, semesteroppgave presentasjoner og skriving av semesteroppgave v/ kollokviearbeid.
 • BIO320 - 5 stp.
 • Realfag