Course code BIO420

BIO420 Utviklingsbiologi med fordypning

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg
Medvirkende: Romulo Sacramento Sobral
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet går i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2007-2008
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Se beskrivelse for BIO320.  BIO420 er ett utvidet kurstilbud for PhD studenter og større fordypning gjennom en utvidet semesteroppgave.
Læringsutbytte:
Forståelse av avansert genregulering som bestemmer spesifisering av ulike typer celler i flercellede organismer. Studentene skal få innsikt i nyere forskning på området innen modelorganismer som bananflue og Arabidopsis. Studentene skal oppnå fordypning ved tildelt semesteroppgaveområde og i eget valgt område av utviklingsbiologien (gjerne knyttet til egen forskning). Denne fordypningen skal kunne lede studentene til analyse av stoff og syntese ved å trekke egne slutninger på bakgrunn av pensumet. Det er flott hvis kurset kan hjelpe studentene til å vurdere anvendelse av utviklingsbiologi i forskning. Det er også et mål at studentene får en innføring i bioetikk og dermed utvikler en viss forståelse for ulike grunnsyn, og at disse kan argumentere og resultere i ulike konklusjoner f.eks. i synet på bruk av genteknologisk forskning.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, semesteroppgavepresentasjoner, og semesteroppgaveskriving med kollokvier.
Læringsstøtte:
Canvas, veiledning fra underviser og diskusjoner.
Pensum:
Bok: Wolpert: Principles of Development, primærartikler, semesteroppgaver og eget valgt tilleggspensum.
Forutsatte forkunnskaper:
BIO200
Anbefalte forkunnskaper:
BIO322
Obligatorisk aktivitet:
Minimum 50% oppmøte på student-presentasjonene og diskusjonsgruppene
Vurderingsordning:
Samlet vurdering: semesteroppgaven utgjør 1/3 av evalueringen, og muntlig eksamen teller 2/3. Dvs. evaluering av aktiviteter underveis, framføring og endelig semesteroppgave (teller 1/3), og muntlig avsluttende eksamen teller (2/3). Begge deler må være bestått. Den muntlige eksamen forventes å være på 25 min.
Sensor:
Ekstern sensor evaluerer semesteroppgaven og den muntlige eksamenen.
Normert arbeidsmengde:
250 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
BIO320 - 5 stp.
Undervisningstid:
Normalt 16 forelesninger, semesteroppgave presentasjoner og skriving av semesteroppgave v/ kollokviearbeid.
Eksamensdetaljer: Muntlig eksamen: Bestått/ Ikke bestått