Course code BIO325

BIO325 CRISPR genome editing

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Guro Katrine Sandvik
Medvirkende: Thomas Nelson Harvey, Romulo Sacramento Sobral, Trine Hvoslef-Eide
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Fordi vi har begrenset kapasitet på laboratoriene vil dette kurset ha en antallbegrensning på 20 studenter. 
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2020-2021
Fortrinnsrett: Fortrinnsrett gis til studenter tatt opp til masterprogrammet i Genomvitenskap (M-GS) fordi dette er et obligatorisk emne for disse. Studenter tatt opp til masterprogrammet i Plantevitenskap (spesialisering Bioteknologi) har også fortrinnsrett.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Dette kurset vil gi en grundig innføring i CRISPR-teknologi gjennom forelesninger, gruppeundervisning og praktiske laboratorieøvelser. Kurset vil gi en solid grunnleggende kunnskap om CRISPR og de molekylære mekanismene som ligger bak teknikkene. Videre vil kurset gi en introduksjon til hva CRISPR kan brukes til, teknikker for å levere CRISPR til målcellene, nye CRISPR-metoder som aktivering og demping av transkripsjon, mRNA interferens, base editering, prime editing etc. Også lovgiving og etikk vil bli diskutert i dette kurset. Labkurset vil gi praktisk erfaring i CRISPR og mange andre molekylærbiologiske metoder. Merk at dette kurset er under utvikling, så alt som blir beskrevet her vil ikke nødvendigvis bli undervist. Se engelsk emnebeskrivelse for mer utfyllende informasjon.
Læringsutbytte:

Kunnskap: Studentene vil ha kunnskap om genediterings-teori, mekanisme og historie. De vil også ha oversikt over nye teknikker og potensialet denne teknikken har for forskning, landbruk og akvakultur. Videre vil de ha kunnskap om reguleringen av CRISPR i Norge og i andre land og hvilke diskusjoner som pågår om bruk av teknikken. 

Ferdigheter: Studentene vil kunne planlegge deres eget CRISPR-eksperiment etter fullført kurs. De vil kunne vurdere ulike metoder og hva slags tilpasninger disse metodene trenger for å virke i ulike organismer. Studentene vil også ha ferdigheter til å utføre CRISPR-eksperimenter med planter, fisk og celler og vurdere suksessraten til eksperimentet. Videre vil studentene kunne diskutere etikken rundt genomredigering.

Generell kompetanse: Studentene vil kunne kritisk vurdere hvilke genredigeringsmetoder man kan bruke for å finne ny kunnskap om ulike gener i ulike arter. Studentene vil gjennom teoretisk kunnskap om genredigering og diskusjon om etiske perspektiver kunne bidra til en nyansert samfunnsdebatt om emnet. 

Læringsaktiviteter:
Dette kurset benytter seg av mange læringsaktiviteter, som forelesninger, gruppearbeid, og kollokvier. I tillegg vil det gitt oppgaver (skriftlig og presentasjon) slik at studentene får muligheten til å fordype seg i sentrale temaer. Se engelsk emnebeskrivelse for mer utfyllende informasjon.
Læringsstøtte:
Gruppeundervisning, kollokvier og labundervisning med forelesere og PhD-studenter med CRISPR-ekspertise. Forelesere og kollokvielærere vil være tilgjengelig for spørsmål i kontortiden. Canvas. 
Pensum:
Fremgår av emnets Canvas-side.
Forutsatte forkunnskaper:
BIO200, BIO120 
Anbefalte forkunnskaper:
BIO210
Obligatorisk aktivitet:
Labøvelser, og deltagelse i minst 80% av kollokviene er obligatorisk. 
Vurderingsordning:
Mappevurdering. Labrapporter må være godkjent for å få godkjent kurset, oppgavene vil være grunnlaget for den samlede karakteren: skriftlig oppgave (50%) og presentasjon med skriftlig rapport (50%).
Sensor:
Vi bruker sensor som kvalitetssikring av opplegget og som bedømmer av karakter av en av oppgavene.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
250 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
100
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått/ Ikke bestått