BIO320 Utviklingsbiologi

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk, norsk

Antall plasser:5 studenter bør være oppmeldt for at kurset skal gis.

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer. 28 timers samlinger: forelesninger, gruppearbeid, presentasjoner, problem løsing

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet går i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Prinsippet for spesifisering av eukaryote celler fra kjønnsceller via zygote til determinerte celler for utvikling av flercellede organismer går som en rød tråd gjennom utviklingsbiologien. Cellesyklus og kreftcellers tapte regulering, er ett praktisk eksempel på en sykdom som også dekkes av utviklingsbiologiske prinsipper. Eksempler på utviklingsbiologiske modellorganismer, metoder og teknikker vil dekkes med introduksjon fra studentene i grupper, forelesning og påfølgende diskusjon med faglærer. Spesielt sentrale modeller er bananflue, C. elegans og stamceller, men også zebrafisk, Arabidopsis og makroalger. Prinsipper for utvikling som aksesetting av fysisk kropsutvikling og geners betydning for å styre dette belyses gjennom eksempler på genetisk regulering av celledifferensiering.

Dette lærer du

Syntese av avansert genregulering som bestemmer spesifisering av ulike typer celler i flercellede organismer fra zygote og stamceller. Studentene får ferdigheter som gir innsikt i nyere forskning på området innen modellorganismer som bananflue, C. elegans, Arabidopsis, zebrafisk, makroalger og andre. Det er også et mål at studentene opparbeider forståelse for metodevalg og forskningsstrategi for å løse utviklingsbiologiske problemstillinger. Metodene inkluderer genom editing for funksjonell genomikk og phylogenetiske analyser basert på molekylære data som forklarer evolusjonær forståelse og justeringer. I tillegg får studentene kompetanse gjennom arbeid i grupper og presentasjon av leseøvelser fra boken gjennom 20 minutters interaktiv forelesning og laging av kahoot for å dekke samme lesepensum + testing av de andre gjennom kahoot m forklaringer og diskusjon underveis. Dette gjør at vi sammen kan korrigerer mulige misforståelser fra før kursstart, innarbeider begreper og forståelse underveis og deltar aktivt i læringen fra kursstart som et samlet kollegium.
 • Forelesninger, leseøvelser gjennom gruppearbeid, presentasjoner fra deler av pensum og 2 delprøver.
 • Teamsrom, Canvas, lærer og hjelpelærer.
 • Utvalgte kapitler fra boken Wolpert et al. (6 ed) Principles of Development.

  Vitenskaplige artikler

 • BIO200 eller tilsvarende.
 • 2 flervalgstester online og muntlig eksamen.
 • Ekstern sensor deltar på muntlig eksamen
 • Leseøvelser, presentasjon av leseøvelser, kahoot testing. Studentene skal være til stede på minst 70% av aktivitetene.
 • Normalt 14 doble forelesninger inkludert studentaktiv undervisning
 • Bokstavkarakterer
 • Realfag