Course code BIO314

BIO314 Fiskens fysiologi og tilpasninger

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Øivind Andersen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Høstparallell
Første gang: Studieår 2018-2019
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kurset gir en detaljert innføring i fiskens fysiologi og spesielle tilpasningene til et liv i vann. Forelesningene dekker basale prosesser som respirasjon og gassutveksling i vann, bevegelse og trykkutjevning, osmoregulering, kardiovaskulære system, sanseorganer og ulike reproduksjonsstrategier. Disse egenskapene belyses ved å sammenlikne med land-levende organismer og dykkende pattedyr. Gruppearbeid og studentpresentasjoner omhandler særegne tilpasninger som karpefisk og oksygenmangel, isfisk uten hemoglobin, oksygenopptak i luft, og fryseresistent fisk.
Læringsutbytte:

Kunnskap:

  • Ha kunnskap om de anatomiske og fysiologiske særtrekk som gjør fisken tilpasset et liv i vann
  • Forstå fiskens begrensninger og fordeler ved å leve i vann versus på land
  • Ha innsikt i hvordan enkelte fiskegrupper gjennom evolusjonen har utviklet særegne morfologiske og funksjonelle egenskaper 

Ferdigheter:

  • Kunne presentere og diskutere viktige forskjeller mellom fisk og landlevende dyr knyttet til ulike fysiske forhold i vann og på land

Generell kompetanse:

  • Ha innsikt i relevante faglige utfordringer knyttet til velferd hos oppdrettsfisk
  • Forstå hvilke begrensninger fiskens fysiologi setter for en bærekraftig akvakultur
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og studentpresentasjoner av gruppearbeid på utdelte review-artikler.
Pensum:

Animal Physiology - Adaptation and environment 5th edition, Knut Schmidt-Nielsen.

Utdelte oversikts-artikler

Anbefalte forkunnskaper:
AQX201, BIO100
Vurderingsordning:
Skriftlig slutteksamen teller 100 %.
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger: 20 timer. Gruppearbeid og forberedelse til studentpresentasjon: 5 timer. Selvstudium: 100 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer