Course code BIO314

BIO314 Fiskens fysiologi og tilpasninger

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Øivind Andersen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Høstparallell
Første gang: Studieår 2018-2019
Emnets innhold:
Kurset gir en detaljert innføring i fiskens fysiologi og spesielle tilpasningene til et liv i vann. Forelesningene dekker basale prosesser som respirasjon og gassutveksling i vann, bevegelse og trykkutjevning, osmoregulering, kardiovaskulære system, sanseorganer og forskjellige reproduksjonsstrategier. De ulike egenskapene belyses ved å sammenlikne med land-levende organismer og dykkende pattedyr. Gruppearbeid og studentpresentasjoner omhandler særegne tilpasninger som karpefisk og oksygenmangel, isfisk uten hemoglobin, luftånding og fryseresistent fisk.
Læringsutbytte:
Etter endt kurs skal studentene ha tilegnet seg kunnskap i de fysiologiske prosessene som gjør fisk  i stand til å trives og overleve i vann. Studentene skal kunne diskutere viktige forskjeller mellom fisk og landlevende dyr knyttet til ulike fysiske forhold i vann og på land. De skal også ha fått innsikt i de særegne tilpasningene og molekylære mekanismene som kjennetegner spesielle fiskearter ved å gi eksempler fra utført gruppearbeid.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og studentpresentasjoner av gruppearbeid på utdelte review-artikler.
Læringsstøtte:
-
Pensum:

Animal Physiology - Adaptation and environment 5th edition, Knut Schmidt-Nielsen.

Utdelte review-artikler presentert av studentene

Obligatorisk aktivitet:
Innlevering av èn obligatorisk studentoppgave.
Vurderingsordning:
Skriftlig slutteksamen teller 100 %.
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 24 timer. Gruppearbeid og forberedelse til studentpresentasjon: 15 timer. Selvstudium: 125 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått