Course code BIO314

BIO314 Fiskens fysiologi og tilpasninger

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Øivind Andersen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Høstparallell
Første gang: Studieår 2018-2019
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kurset gir en detaljert innføring i fiskens fysiologi og spesielle tilpasningene til et liv i vann. Forelesningene dekker basale prosesser som respirasjon og gassutveksling i vann, bevegelse og trykkutjevning, osmoregulering, kardiovaskulære system, sanseorganer og forskjellige reproduksjonsstrategier. De ulike egenskapene belyses ved å sammenlikne med land-levende organismer og dykkende pattedyr. Gruppearbeid og studentpresentasjoner omhandler særegne tilpasninger som karpefisk og oksygenmangel, isfisk uten hemoglobin, luftånding og fryseresistent fisk.
Læringsutbytte:
Etter endt kurs skal studentene ha tilegnet seg kunnskap i de fysiologiske prosessene som gjør fisk  i stand til å trives og overleve i vann. Studentene skal kunne diskutere viktige forskjeller mellom fisk og landlevende dyr knyttet til ulike fysiske forhold i vann og på land. De skal også ha fått innsikt i de særegne tilpasningene og molekylære mekanismene som kjennetegner spesielle fiskearter ved å gi eksempler fra utført gruppearbeid.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og studentpresentasjoner av gruppearbeid på utdelte review-artikler.
Læringsstøtte:
-
Pensum:

Animal Physiology - Adaptation and environment 5th edition, Knut Schmidt-Nielsen.

Utdelte review-artikler presentert av studentene

Obligatorisk aktivitet:
Innlevering av èn obligatorisk studentoppgave.
Vurderingsordning:
Skriftlig slutteksamen teller 100 %.
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 24 timer. Gruppearbeid og forberedelse til studentpresentasjon: 15 timer. Selvstudium: 125 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått