BIO314 Fiskens fysiologi og tilpasninger

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Øivind Andersen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk, norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Høstparallell

Om dette emnet

Kurset gir en detaljert innføring i fiskens fysiologi og spesielle tilpasningene til et liv i vann. Forelesningene dekker basale prosesser som respirasjon og gassutveksling i vann, bevegelse og trykkutjevning, osmoregulering, kardiovaskulære system, sanseorganer og ulike reproduksjonsstrategier. Disse egenskapene belyses ved å sammenlikne med land-levende organismer og dykkende pattedyr. Gruppearbeid og studentpresentasjoner omhandler særegne tilpasninger som karpefisk og oksygenmangel, isfisk uten hemoglobin, oksygenopptak i luft, og fryseresistent fisk.

Dette lærer du

Kunnskap:

 • Ha kunnskap om de anatomiske og fysiologiske særtrekk som gjør fisken tilpasset et liv i vann
 • Forstå fiskens begrensninger og fordeler ved å leve i vann versus på land
 • Ha innsikt i hvordan enkelte fiskegrupper gjennom evolusjonen har utviklet særegne morfologiske og funksjonelle egenskaper

Ferdigheter:

 • Kunne presentere og diskutere viktige forskjeller mellom fisk og landlevende dyr knyttet til ulike fysiske forhold i vann og på land

Generell kompetanse:

 • Ha innsikt i relevante faglige utfordringer knyttet til velferd hos oppdrettsfisk
 • Forstå hvilke begrensninger fiskens fysiologi setter for en bærekraftig akvakultur
 • Forelesninger og studentpresentasjoner av gruppearbeid på utdelte review-artikler.
 • Animal Physiology - Adaptation and environment 5th edition, Knut Schmidt-Nielsen.

  Utdelte oversikts-artikler

 • Skriftlig slutteksamen teller 100 %.

  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Forelesninger: 20 timer. Gruppearbeid og forberedelse til studentpresentasjon: 5 timer. Selvstudium: 100 timer.
 • Realfag