Course code BIO314

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2015 - 2016 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavnsorter i synkende rekkefølge Undervises på Studiepoeng
LAA214 Bebyggelse og landskap EN, NO 15
PHI301 Bedriftens samfunnsansvar NO 5
HFX205 Beiteøkologi og beitebruk NO 5
FYS388 Beregningsorientert nevrovitenskap EN 10
FYS488 Beregningsorientert nevrovitenskap EN 10
BUS332 Beslutningsanalyse og kapitalbudsjettering NO 10
NATF300 Bevaringsbiologi EN 5
INF250 Bildeanalyse NO 10
GMBB201 Bildebehandling i geomatikk EN, NO 5
GMBB100 Bildebruk i geomatikk NO 5
FORN310 Bioenergi NO 10
BIO340 Bioetikk EN, NO 5
MINA300 Biogeokjemi, globale endringer EN, NO 10
KJB200 Biokjemi NO 10
FYS481 Biologisk fysikk EN, NO 10
FYS381 Biologisk fysikk EN, NO 10
HFA303 Biologiske aspekter i husdyravlen NO 5
HFA401 Biometriske metoder i husdyravl EN, NO 10
PHI201 Biovitenskap, etikk og miljøfilosofi NO 5
HFX208 Birøkt NO 5
LAA340 Blå og grønne strukturer i urbane strøk EN, NO 20
HFH251 Bruk av hesten - helse og næring NO 10
MATH100 Brukerkurs i matematikk NO 10
APL103 By- og regionplanleggingens historie og fagtradisjon NO 15
TBA280 Bygg og miljø NO 10
TBA270 Byggesak og prosjektadministrasjon NO 10
TBA331 Bygningsfysisk simulering NO 5
TBA100 Bygningshistorie NO 5
TBA160 Bygningsplanlegging I med DAK NO 10
TBA261 Bygningsplanlegging II NO 10
TBA310 Bygningsplanlegging III NO 15
LAA341 Bylandskapet som sosial arena NO 20
ILP420 Bymorfologi som interdisiplinær tilnærming til studier i byplanlegging og byutvikling EN 5
THT283 Bærekraftige avløpsløsninger - desentrale-, natur- og kretsløpsbaserte systemer EN 10
PJH300 Bærekraftige produksjonssystemer EN, NO 15
BIO100 Cellebiologi EN 5
CELLEB2 Cellebiologi NO 27
VET302 Cellebiologi NO 27
BUS315 Corporate Finance and Valuation EN, NO 10
INF130 Datahåndtering og analyse NO 10
LAD202 Datamodellering i 3D i landskapsarkitekturen EN 10
TMP299 Design, prosjektarbeid EN, NO 5
DIF AKVAMED Differensiering i Akvamedisin NO 30
VET331 Differensiering i akvamedisin NO 31.5
DIF HESTEMED Differensiering i hestemedisin NO 35
VET330 Differensiering i hestemedisin NO 36.5
DIF PRODMAT Differensiering i produksjonsdyrmedisin og mattrygghet NO 35
VET328 Differensiering i produksjonsdyrmedisin og mattrygghet NO 36.5
DIF SMÅDYR Differensiering i smådyrmedisin NO 35
VET329 Differensiering i smådyrmedisin NO 36.5