Course code BIO301

BIO301 Avansert cellebiologi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Harald Carlsen
Medvirkende: Fatemeh Askarian, Christian Kranjec, Siv Kjølsrud Bøhn, Yeon Kyeong Lee
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
100
Undervises i periode:
Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: M-MAT
Emnets innhold:

Emnet gir en detaljert gjennomgang av de viktigste egenskapene hos eukaryote celler. Det vil også bli gitt eksempler på hvordan funksjonsfeil i celler kan føre til sykdom som igjen vil gi innsikt i hva som er forskjellen mellom helse og sykdom. Mye av det som læres i emnet er knyttet til FNs 3. Bærekraftsmål som har tittelen God helse, med mål å "Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder". For å nå dette målet, vil blant annet grunnleggende kunnskap innen cellebiologi være nødvendig for å kunne utvikle nye behandlingsmetoder som for eksempel nye legemidler. 

Følgende temaer vil bli gjennomgått:

 • Hva som gir cellene integritet, utforming og oppdeling i cellens underavdelinger / organeller
 • Cellenes eget skjelett (cytoskjelettet)
 • Transport av proteiner og vesikler i cellen
 • Genregulering, og veien fra gen til funksjonelt protein
 • Signaloverføring innad i og mellom celler
 • Cellenes livssyklus
 • Hvordan celler blir til kreftceller
 • Utvikling av multicellulære organismer
 • Plantecellenes fotosyntese
Læringsutbytte:

KUNNSKAPER

Studentene skal kunne identifisere og forstå de sentrale elementene i en eukaryot celle (hovedvekt på pattedyrceller) som bestemmer dens unike egenskaper og ulike roller i eukaryote organismer.

FERDIGHETER

Studentene skal tilegne seg ferdigheter som gjør dem i stand til å forstå relevant faglitteratur og formulere cellebiologiske problemstillinger.

KOMPETANSE

Studentene skal kunne bruke emnet som en solid kunnskapsplattform for videre studier og arbeid innen biologiske fagdisipliner som matvitenskap, bioteknologi, veterinær- og husdyrfag, akvakultur, næringsmiddelindustri, biomedisin og ernæring. 

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, obligatoriske aktiviteter og gjennomgang av oppgaver/spørsmål. 
Læringsstøtte:
Canvas. Kollokvieveiledning. 
Pensum:
Utvalgte kapitler i Molecular Biology of the Cell, 6. utgave, B. Alberts et al. Garland Science, 2015, og spørsmål knyttet til hver forelesning.
Forutsatte forkunnskaper:
 • Cellebiologi tilsvarende BIO100.
 • Biokjemi tilsvarende KJB200.
 • Molekylærbiologi tilsvarende BIO210.
Obligatorisk aktivitet:
To obligatoriske flervalgsoppgavetester blir gjennomført i emnet med bestått eller ikke-bestått. Studentene må bestå begge testene for å kunne gå opp til eksamen. Den første blir gjennomført i løpet av den første tredjedelen av vårparallellen, og den andre i den siste tredjedelen.
Vurderingsordning:

To obligatoriske flervalgstester, må bestås for å kunne gå opp til slutteksamen.

Skriftlig eksamen, 3 t, teller 100 %.

Sensor:
Karakter settes av intern sensor og ekstern sensor i samråd. Ekstern sensor retter minimum 25 besvarelser.
Merknader:

Ekstraorninært 2021: Obligatoriske aktiviteter

To obligatoriske flervalgsoppgavetester blir gjennomført i emnet med bestått eller ikke-bestått. Studentene må bestå begge testene for å kunne gå opp til eksamen. Den første blir gjennomført i løpet av den første tredjedelen av vårparallellen, og den andre i den siste tredjedelen.

Normert arbeidsmengde:
Forelesninger 26 timer.Kollokvier 26 timer.Forberedelser og selvstudium 248 timer.

Totalt 300 timer.

Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger 2-4 timer per uke, 26 timer. Kollokvier 2-4 timer per uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått