Course code BIO301

BIO301 Avansert cellebiologi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Harald Carlsen
Medvirkende: Fatemeh Askarian, Christian Kranjec, Siv Kjølsrud Bøhn, Yeon Kyeong Lee, Yke Jildouw Arnoldussen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
100
Undervises i periode:
Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: M-MAT
Emnets innhold:

Emnet gir en detaljert gjennomgang av de viktigste egenskapene hos eukaryote celler.  Det vil også bli gitt eksempler på hvordan funksjonsfeil i celler kan føre til sykdom.

Følgende temaer vil bli gjennomgått:

  • Hva som gir cellene integritet, utforming og oppdeling i underavdelinger
  • Transport i cellen
  • Genregulering og veien fra gen til funksjonelt protein
  • Signaloverføring innad i celler og mellom celler
  • Cellenes livssyklus
  • Hvordan celler blir til kreftceller
  • Utvikling av multicellulære organismer
Læringsutbytte:

KUNNSKAPER

Studentene skal kunne identifisere og forstå de sentrale elementene i en celle (hovedvekt på pattedyrceller) som bestemmer dens unike egenskaper og ulike roller i eukaryote organismer.

FERDIGHETER

De skal tilegne seg ferdigheter som gjør dem i stand til å forstå relevant faglitteratur og formulere cellebiologiske problemstillinger.

KOMPETANSE

Studentene skal kunne bruke emnet som en solid kunnskapsplattform for videre studier og arbeid innen biologiske fagdisipliner som matvitenskap, veterinær- og husdyrfag, akvakultur, næringsmiddelindustri, biomedisin og ernæring. 

Læringsaktiviteter:
Forelesninger og kollokviegrupper. 
Læringsstøtte:
Canvas. Kollokvieveiledning 
Pensum:
Utvalgte kapitler i Molecular Biology of the Cell, 6. utgave, B. Alberts et al. Garland Science, 2015, og kollokviespørsmål knyttet til hver forelesning.
Forutsatte forkunnskaper:
  • Cellebiologi tilsvarende BIO100.
  • Biokjemi tilsvarende KJB200.
  • Molekylærbiologi tilsvarende BIO210.
Vurderingsordning:

Emnet kan ha fatt ny eksamensform grunnet virusutbruddet. Sjekk i Canvas.

Skriftlig eksamen, 3 t, teller 100 %.

Sensor:
Karakter settes av intern sensor og ekstern sensor i samråd. Sensor retter minimum 25 besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger 26 timer. Kollokvier 26 timer. Forberedelser og selvstudium 248 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger 2-4 timer per uke, 26 timer. Kollokvier 2-4 timer per uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått