Course code BIO301

BIO301 Avansert cellebiologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Harald Carlsen
Medvirkende: Fatemeh Askarian, Christian Kranjec, Siv Kjølsrud Bøhn, Yeon Kyeong Lee, Yke Jildouw Arnoldussen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
100
Undervises i periode:
Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: M-MAT
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet gir en detaljert gjennomgang av de viktigste egenskapene hos eukaryote celler.  Det vil også bli gitt eksempler på hvordan funksjonsfeil i celler kan føre til sykdom.

Følgende temaer vil bli gjennomgått:

  • Hva som gir cellene integritet, utforming og oppdeling i underavdelinger
  • Transport i cellen
  • Genregulering og veien fra gen til funksjonelt protein
  • Signaloverføring innad i celler og mellom celler
  • Cellenes livssyklus
  • Hvordan celler blir til kreftceller
  • Utvikling av multicellulære organismer
Læringsutbytte:

KUNNSKAPER

Studentene skal kunne identifisere og forstå de sentrale elementene i en celle (hovedvekt på pattedyrceller) som bestemmer dens unike egenskaper og ulike roller i eukaryote organismer.

FERDIGHETER

De skal tilegne seg ferdigheter som gjør dem i stand til å forstå relevant faglitteratur og formulere cellebiologiske problemstillinger.

KOMPETANSE

Studentene skal kunne bruke emnet som en solid kunnskapsplattform for videre studier og arbeid innen biologiske fagdisipliner som matvitenskap, veterinær- og husdyrfag, akvakultur, næringsmiddelindustri, biomedisin og ernæring. 

Læringsaktiviteter:
Forelesninger og kollokviegrupper. 
Læringsstøtte:
Canvas. Kollokvieveiledning 
Pensum:
Utvalgte kapitler i Molecular Biology of the Cell, 6. utgave, B. Alberts et al. Garland Science, 2015, og kollokviespørsmål knyttet til hver forelesning.
Forutsatte forkunnskaper:
  • Cellebiologi tilsvarende BIO100.
  • Biokjemi tilsvarende KJB200.
  • Molekylærbiologi tilsvarende BIO210.
Vurderingsordning:

Emnet kan ha fatt ny eksamensform grunnet virusutbruddet. Sjekk i Canvas.

Skriftlig eksamen, 3 t, teller 100 %.

Sensor:
Karakter settes av intern sensor og ekstern sensor i samråd. Sensor retter minimum 25 besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger 26 timer. Kollokvier 26 timer. Forberedelser og selvstudium 248 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger 2-4 timer per uke, 26 timer. Kollokvier 2-4 timer per uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått