Course code BIO301

BIO301 Avansert cellebiologi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Harald Carlsen
Medvirkende: Christian Kranjec, Yeon Kyeong Lee
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
100
Undervises i periode:
Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: M-MAT
Emnets innhold:

Emnet gir en detaljert gjennomgang av de viktigste egenskapene hos eukaryote celler.  Det vil også bli gitt eksempler på hvordan funksjonsfeil i celler kan føre til sykdom.

Følgende temaer vil bli gjennomgått:

  • Hva som gir cellene integritet, utforming og oppdeling i underavdelinger
  • Transport i cellen
  • Genregulering og veien fra gen til funksjonelt protein
  • Signaloverføring innad i celler og mellom celler
  • Cellenes livssyklus
  • Hvordan celler blir til kreftceller
  • Utvikling av multicellulære organismer
Læringsutbytte:
Studentene vil få en inngående forståelse av hva som bestemmer cellenes unike egenskaper og roller i eukaryote organismer med hovedvekt på mammalske celler. De får ferdigheter som gjør dem i stand til å tilegne seg relevant faglitteratur og formulere cellebiologiske problemstillinger. Emnet vil gi en solid kunnskapsplattform for videre studier og arbeid innen biologiske fagdisipliner som matvitenskap, veterinær- og husdyrfag, akvakultur, næringsmiddelindustri, biomedisin og ernæring. 
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og kollokviegrupper
Læringsstøtte:
Canvas. Kollokvieveiledning 
Pensum:
Utvalgte kapitler i Molecular Biology of the Cell, 6. utgave, B. Alberts et al. Garland Science, 2015.
Forutsatte forkunnskaper:
Cellebiologi tilsvarende BIO100. Biokjemi tilsvarende KJB200. Molekylærbiologi tilsvarende BIO210.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen, 3 t, teller 100 %.
Sensor:
Karakter settes av intern sensor og ekstern sensor i samråd. Sensor retter minimum 25 besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger 32 timer. Kollokvier 32 timer. Forberedelser og selvstudium 236 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger 2-4 timer per uke, 32 timer. Kollokvier 2-4 timer per uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått