Course code BIO301

BIO301 Avansert cellebiologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Harald Carlsen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
100
Undervises i periode:
Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: M-MAT
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet gir en detaljert gjennomgang av de viktigste egenskapene hos eukaryote celler.  Det vil også bli gitt eksempler på hvordan funksjonsfeil i celler kan føre til sykdom.

Følgende temaer vil bli gjennomgått:

  • Hva som gir cellene integritet, utforming og oppdeling i underavdelinger
  • Transport i cellen
  • Genregulering og veien fra gen til funksjonelt protein
  • Signaloverføring innad i celler og mellom celler
  • Cellenes livssyklus
Læringsutbytte:
Studentene vil få en inngående forståelse av hva som bestemmer cellenes unike egenskaper og roller i kroppen. Dette bidrar til at studentene utvikler ferdigheter som gjør dem i stand til å tilegne seg relevant faglitteratur og formulere cellebiologiske problemstillinger. Emnet vil gi en solid kunnskapsplattform for videre studier og arbeid innen biologiske fagdisipliner som veterinær- og husdyrfag, akvakultur, næringsmiddelindustri, biomedisin og ernæring. 
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og kollokviegrupper
Læringsstøtte:
Canvas. Kollokvieveiledning 
Pensum:
Utvalgte kapitler i Molecular Biology of the Cell, 6. utgave, B. Alberts et al. Garland Science, 2015.
Forutsatte forkunnskaper:
Cellebiologi tilsvarende BIO100. Biokjemi tilsvarende KJB200. Molekylærbiologi tilsvarende BIO210.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen, 3 t, teller 100 %.
Sensor:
Karakter settes av intern sensor og ekstern sensor i samråd.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger 32 timer. Kollokvier 32 timer. Forberedelser og selvstudium 236 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger 2 timer per uke. Kollokvier 2 timer per uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått