Course code BIO301

BIO301 Avansert cellebiologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Tor Erling Lea, Anders Kielland
Medvirkende: Lene Therese Olsen Hult, Charlotte Ramstad Kleiveland, Trine Eker Christoffersen, Harald Carlsen, Jan-Øivind Moskaug
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
100
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2009-2010
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Det legges stor vekt på forståelse av virkningsmekanismene for cellekommunikasjon, ulike reseptorgrupper, prinsipper for intracellulær signaloverføring, inkludert adapterproteiner, stillasproteiner og aktivering av sentrale transkripsjonsfaktorer. Regulering av gentranskripsjon i eukaryote celler, samt proteinsortering og vesikkeltransport vil bli gjennomgått. Det vil også bli lagt vekt på mekanismer som kontrollerer celledeling, cellevekst og celledød. Kurset vil også gi studentene en innføring i sentrale begreper innen stamcellebiologi.
Læringsutbytte:
Etter gjennomført kurs skal studentene ha god innsikt i molekylære mekanismer innenfor eukaryot cellebiologi. Det vil bli lagt spesielt vekt på forståelse av prinsipper for cellekommunikasjon og celleinteraksjon, samt intracellulær signaloverføring. Studentene vil få kunnskap om sentrale signalveier som blant annet kontrollerer cellevekst og differensieringsprosesser, hvordan disse signalveiene reguleres og hvilke transkripsjonsfaktorer som påvirkes. Dette bidrar til at studentene utvikler ferdigheter som gjør dem i stand til å tilegne seg relevant faglitteratur og formulere cellebiologiske problemstillinger.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og oppgaveløsing.
Læringsstøtte:
Kursansvarlig og lærere kan kontaktes via e-post (tor.lea@nmbu.no, harald.carlsen@nmbu.no) og Fronter. 
Pensum:
B. Alberts et al.: Molecular Biology of the Cell, 6. utgave, Garland Science, 2015.
Forutsatte forkunnskaper:
Cellebiologi tilsvarende BIO100. Biokjemi tilsvarende KJB200. Molekylærbiologi tilsvarende BIO210.
Anbefalte forkunnskaper:
BIO200 (tidligere BIO220 eller HFM200).
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen, 3 t, teller 100 %.
Sensor:
Ekstern sensur av 25 utvalgte eksamensbesvarelser.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger 32 timer. Kollokvier 8 timer. Forberedelser og selvstudium 260 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger 2-4 timer per uke. Kollokvier: totalt 8 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått