Course code BIO301

BIO301 Avansert cellebiologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Tor Erling Lea
Medvirkende: Trine Eker Christoffersen, Charlotte Ramstad Kleiveland, Lene Therese Olsen Hult
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 6 students, maksimum 100.
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2009-2010
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Det legges stor vekt på forståelse av virkningsmekanismene for cellekommunikasjon, ulike reseptorgrupper, prinsipper for intracellulær signaloverføring, inkludert adapterproteiner, stillasproteiner og aktivering av sentrale transkripsjonsfaktorer.
Regulering av gentranskripsjon i eukaryote cller,samt proteinsortering og vesikkeltransport vil bligjennomgått  
Det vil også bli lagt vekt på mekanismer som kontrollerer celledeling, cellevekst og celledød.
Kurset vil også gi studentene en innføring i sentrale begreper innen stamcellebiologi.
Læringsutbytte:
Etter gjennomført kurs skal studentene ha god innsikt i molekylære mekanismer innenfor eukaryot cellebiologi. Det vil bli lagt spesielt vekt på forståelse av prinsipper for cellekommunikasjon og celleinteraksjon, samt intracellulær signaloverføring.
Studentene skal tilegne seg kunnskap om sentrale signalveier som blant annet kontrollerer cellevekst og differensieringsprosesser, hvordan disse signalveiene reguleres og hvilke transkripsjonsfaktorer som påvirkes.
Dette bidrar til at studentene utvikler ferdigheter som gjør dem i stand til å tilegne seg relevant faglitteratur og formulere cellebiologiske problemstillinger.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og oppgaveløsing.
Læringsstøtte:

Kursansvarlig og lærere kan kontaktes via e-post charlotte.kleiveland@nmbu.no

Fronter. 

Pensum:
B. Alberts et al.: Molecular Biology of the Cell, 5. utgave, Garland Science, 2008.
Forutsatte forkunnskaper:
Cellebiologi tilsvarende BIO100.
Biokjemi tilsvarende KJB200.
Molekylærbiologi tilsvarende BIO210.
Anbefalte forkunnskaper:
BIO200 (tidligere BIO220 eller HFM200).
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen, 3 t, teller 100 %.
Sensor:
Ekstern, individuell sensur av 25 tilfeldig utvalgte eksamensbesvarelser.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger 32 timer.
Kollokvier 8 timer.
Forberedelser og selvstudium 260 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger 2-4 timer per uke.
Kollokvier: totalt 8 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått