Course code BIO248

BIO248 Planteforedling

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Morten Lillemo
Medvirkende: Muath Alsheikh-Yousef, Gunnar Klemetsdal, Hans Magnus Gjøen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2020-2021
Fortrinnsrett: B-PV
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet gir en innføring i anvendt genetikk og de viktigste metodene som benyttes i husdyravl og planteforedling, med spesialisering innen planteforedling. Emnet inneholder en felles del som undervises sammen med HFA200. Denne fellesdelen omhandler temaer som er felles for husdyravl og planteforedling: kvantitativ genetikk, arvbarhet og beregning av avlsverdier ut fra stamtavler og genomiske data. I spesialdelen utdypes følgende tema som er spesifikke for planteforedling: Planteforedlingsmetoder og foredlingsopplegg for krysspollinerende, selvpollinerende og klonformerte vekster, hybridforedling, foredling for sykdomsresistens, klimatilpasning og kvalitet, bruk av molekylære markører, genominformasjon, presisjonsfenotyping og bioteknologiske metoder i planteforedling. 
Læringsutbytte:
Studentene skal tilegne seg en god oversikt over hvordan genetisk variasjon i kombinasjon med ulike metoder for seleksjon kan nyttes for å skape genetisk framgang i husdyravl og planteforedling. Med spesialisering innen planteforedling skal studentene kunne beskrive og vurdere ulike foredlingsopplegg for krysspollinerende, selvpollinerende og klonformerte vekster, foredling av hybridsorter og hvordan nye molekylære, bioteknologiske og statistiske verktøy kan kombineres med klassiske foredlingsmetoder til å utvikle nye plantesorter med forbedra egenskaper. 
Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Praktiske øvinger med innlevering av rapport. Selvstudium med prosjektoppgave på valgt art som presenteres i plenum. 
Læringsstøtte:
Canvas. Diskusjoner i samband med øvinger og prosjektoppgave.
Pensum:
Pensumlitteratur oppgis ved emnets start
Forutsatte forkunnskaper:
BIO120 eller tilsvarande
Anbefalte forkunnskaper:
STAT100 eller tilsvarende
Obligatorisk aktivitet:
Øvinger med innlevert rapport, prosjektoppgave og gruppediskusjoner.
Vurderingsordning:
Langsgående vurdering med journal fra øvingene (25%), prosjektoppgave (25%) og 3 timer skriftlig eksamen (50%), A-F. Alle deler må være bestått.
Sensor:
Ekstern sensor
Merknader:
Dette er et nytt kurs til erstatning fro BIO245 og undervises for første gang våren 2021 med en del fellesundervisning med HFA200. Endringer i undervisningsopplegget kan forekomme.
Normert arbeidsmengde:
300 t
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
5 stp mot BIO245
Undervisningstid:

Forelesninger: ca 50 timer

Øvinger: ca 30 timer

Selvstudium, journalskriving og prosjektoppgave: ca 220 timer

Eksamensdetaljer: :