Course code BIO211

BIO211 Laboratorieøvelser i molekylærbiologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Bao Dung Diep
Medvirkende: Ingvild Reinseth, Thomas Førland Oftedal, Sofie Sagvaag Kristensen, Gro Anita Hvidsten Stamsås, Siri Merete Grønhovd, Tina Rise Tuveng, Lars Fredrik Moen, Zhian Salehian
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

Maksimalt 48 studenter, etter følgende prioritering:

 • studenter som har bestått emnet BIO210 (eller tilsvarende) og som har BIO211 obligatorisk i sin utdanningsplan
 • studenter som har bestått emnet BIO210 (eller tilsvarende)
 • karakteren på emnet BIO210 (eller tilsvarende emne)
Undervises i periode:
Emnet starter i juniblokka. Emnet har undervisning/vurdering i juniblokka.
Første gang: Studieår 2005-2006
Fortrinnsrett: B-BIOTEK, M-KB, M-MATVIT.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet består av 3 uavhengige laboratorieoppgaver. Teknikker som brukes er 

 • Antimikrobielle assays
 • DNA-kloning
 • Proteinrensing
 • DNA/protein sekvensanalyse

Det skrives fyldig laboratoriejournal for hver oppgave, inneholdende

 • beskrivelse av forsøkene
 • presentasjon av resultatene
 • diskusjon av resultatene (både positive og negative resultater)
 • konklusjon
Læringsutbytte:

Kunnskap

Studentene vil få innsikt i og direkte erfaring med noen sentrale teknologier/metoder innenfor molekylærbiologi, blant annet PCR, gel-elektroforese, kloning, bioinformatiske verktøyer for sekvens-analyser, og protein og DNA-rensing. Det vil bli lagt spesiell vekt på at studentene lærer å skrive vitenskapelige rapporter basert på eksperimentelle data.

Ferdigheter.

Studentene skal kunne anvende teoretisk kunnskap og laberfaring til å løse noen enkle biologiske problemer, og designe eksperimenter, blant annet å bruke bioinformatiske verktøy for sekvenssøk og analyse, å designe og klone et gen, å kontrollere genekspresjon, å måle biologisk aktivitet, og å kunne følge og utføre protokoller for å rense og analysere DNA og proteiner.

Tillærte ferdigheter kan senere bidra til å utvikle ulike molekylære verktøy for bekjempelse mot problemer i samfunnet og i ulike biologiske miljøer. For eksempel ved å

 • forbedre helse ved å lage vitaminer, samt bedre og sunnere mat,
 • sikre livskvalitet på land og vann ved å fjerne forurensninger gjennom enzymatiske prosesser,
 • produsere mer mat gjennom genetisk foredling, og
 • utvikle nye medisiner for human og veterinær bruk.

Disse mulighetene og utfordringene er sentrale i mange av FNs bærekraftsmål. 

Generell kompetanse.

Studentene skal 

 • ha oversikt over og kunne bruke sentrale molekylære verktøyer i bioforskning,
 • ha økt trygghet mtp labarbeid, 
 • kunne arbeid med forskning, prosjekter under veiledning, og
 • kunne skrive rapporter basert på eksperimentelle data.
Læringsaktiviteter:
 • Laboratorieemne.
 • Korte forelesninger vil bli gitt i forkant av hver laboratorieoppgave, og drøfting av resultatene vil bli gjennomført.
 • Journalskriving. 
 • Praktisk hjelp og støtte på emnet av erfarne lærere.
Læringsstøtte:
Det vil være 4-6 veiledere til stede under hele emnet.  Canvas.
Pensum:
Kompendium: "Øvelser i molekylærbiologi - BIO211". Boksmia.
Forutsatte forkunnskaper:
Studentene må ha bestått eksamen i emnet BIO210 Molekylærbiologi, eller godkjent kunnskap tilsvarende BIO210.
Anbefalte forkunnskaper:
 • Cellebiologi tilsvarende BIO100.
 • Genetikk tilsvarende BIO120.
 • Mikrobiologi tilsvarende BIO130.
Obligatorisk aktivitet:
Studentene må være til stede hele tiden på laboratoriekurset, ellers blir ikke kurset godkjent.
Vurderingsordning:
Laboratoriejournaler; alle må være godkjente.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner laboratorieøvelsene. Interne sensorer evaluerer journalene.
Merknader:

Det er en forutsetning at skriftlig eksamen i BIO210 (eller tilsvarende) er bestått, før studenten kan følge dette laboratoriekurset. Dette skyldes både at de teoretiske kunnskapene må være tilskrekkelige til at studenten kan gjennomføre de praktiske arbeidene, samt at sikkerheten ved gjennomføring av emnet er ivaretatt.

Maksimalt 48 studenter, etter følgende prioritering:

 • studenter som har bestått emnet BIO210 (eller tilsvarende) og som har BIO211 obligatorisk i sin utdanningsplan
 • studenter som har bestått emnet BIO210 (eller tilsvarende)
 • karakteren på emnet BIO210 (eller tilsvarende emne)
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger og gjennomgang: 20 t. Laboratoriøvelser med forberedelse: 80 t. Journalskriving: 25 t.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:

To ukers intensivkurs: Gjennomgang av oppgavene i forkant, forklaring og oppfølging av arbeidet på laboratoriet. Gjennomgang og diskusjon av resultatene i plenum. Journalskriving underveis i kurset.

Hvis ikke noe annet angitt vil labdelen av kurset være i de to første ukene i juni-blokka, og fristen for å levere inn rapporter er to uker etter labdelen.

Man må regne med at hele dagene må brukes, og at andre aktiviteter ikke kan passes inn samtidig med kurset.

Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått/ Ikke bestått