Course code BIO211

BIO211 Laboratorieøvelser i molekylærbiologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Bao Dung Diep
Medvirkende: Victoria Karlsen, Ingvild Reinseth, Siri Merete Grønhovd, Tina Rise Tuveng, Lars Fredrik Moen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

Maksimalt 48 studenter, etter følgende prioritering:

 • studenter som har bestått emnet BIO210 (eller tilsvarende)
 • studenter som har bestått emnet BIO210 (eller tilsvarende) og som har BIO211 obligatorisk i sin utdanningsplan
 • karakteren på emnet BIO210 (eller tilsvarende emne)
Undervises i periode:
Emnet starter i juniblokka. Emnet har undervisning/vurdering i juniblokka.
Første gang: Studieår 2005-2006
Fortrinnsrett: B-BIOTEK, M-KB, M-MAT retning mat og helse.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet består av 3-4 uavhengige laboratorieoppgaver. Teknikker som brukes er 

 • proteinrensing
 • DNA-sekvensering
 • DNA-kloning
 • "reporter-systemer"

Det skrives fyldig laboratoriejournal for hver oppgave, inneholdende

 • beskrivelse av forsøkene
 • presentasjon av resultatene
 • diskusjon av resultatene (både positive og negative resultater)
 • konklusjon
Læringsutbytte:
Laboratorieøvelsene gir innføring og praktisk erfaring i ulike, sentrale molekylærgenetiske og -biologiske teknikker. Ved å skrive fyldige rapporter fra øvelsene vil studentene læres opp i kritisk tolkning av eksperimentelle data.
Læringsaktiviteter:
 • Laboratorieemne.
 • Korte forelesninger vil bli gitt i forkant av hver laboratorieoppgave, og drøfting av resultatene vil bli gjennomført.
 • Journalskriving. 
 • Praktisk hjelp og støtte på emnet av erfarne lærere.
Læringsstøtte:
Det vil være 2-3 veiledere til stede under hele emnet.  Canvas.
Pensum:
Kompendium: "Øvelser i molekylærbiologi - BIO211". Boksmia.
Forutsatte forkunnskaper:
Studentene må ha bestått eksamen i emnet BIO210 Molekylærbiologi, eller godkjent kunnskap tilsvarende BIO210.
Anbefalte forkunnskaper:
 • Cellebiologi tilsvarende BIO100.
 • Genetikk tilsvarende BIO120.
 • Mikrobiologi tilsvarende BIO130.
Obligatorisk aktivitet:
Studentene må være til stede hele tiden på laboratoriekurset, ellers blir ikke kurset godkjent.
Vurderingsordning:
Laboratoriejournaler; alle må være godkjente.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner laboratorieøvelsene. Interne sensorer evaluerer journalene.
Merknader:

Det er en forutsetning at skriftlig eksamen i BIO210 (eller tilsvarende) er bestått, før studenten kan følge dette laboratoriekurset. Dette skyldes både at de teoretiske kunnskapene må være tilskrekkelige til at studenten kan gjennomføre de praktiske arbeidene, samt at sikkerheten ved gjennomføring av emnet er ivaretatt.

Maksimalt 48 studenter, etter følgende prioritering:

 • studenter som har bestått emnet BIO210 (eller tilsvarende)
 • studenter som har bestått emnet BIO210 (eller tilsvarende) og som har BIO211 obligatorisk i sin utdanningsplan
 • karakteren på emnet BIO210 (eller tilsvarende emne)
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger og gjennomgang: 20 t. Laboratoriøvelser med forberedelse: 90 t. Journalskriving: 40 t.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:

To ukers intensivkurs: Gjennomgang av oppgavene i forkant, forklaring og oppfølging av arbeidet på laboratoriet. Gjennomgang og diskusjon av resultatene i plenum. Journalskriving underveis i kurset.

Hvis ikke noe annet angitt vil labdelen av kurset være i de to første ukene i juni-blokka, og fristen for å levere inn rapporter er to uker etter labdelen.

Man må regne med at hele dagene må brukes, og at andre aktiviteter ikke kan passes inn samtidig med kurset.

Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått