Course code BIO211

BIO211 Laboratorieøvelser i molekylærbiologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Bao Dzung Diep
Medvirkende: Erik Magne Koscielniak Rasmussen, Linda Helén Godager
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maks. 48, Min. 5
Undervises i periode:
Emnet starter i juniblokka. Emnet har undervisning/vurdering i juniblokka, .
Første gang: Studieår 2005-2006
Fortrinnsrett: B-BIOTEK, M-KB, M-MAT retning mat og helse.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Kurset består av 3-4 uavhengige oppgaver. Teknikker som brukes er 

  • proteinrensing
  • DNA-sekvensering
  • DNA-kloning
  • bruk av "reporter-systemer"

Det skal skrives laboratoriejournal inneholdende

  • beskrivelse av forsøkene
  • presentasjon av resultatene
  • diskusjon av resultatene (både positive og negative resultater)
  • en avsluttende konklusjon
Læringsutbytte:
Laboratorieøvelsene gir innføring og praktisk erfaring i ulike, sentrale molekylærgenetiske/molekylærbiologiske teknikker.
Ved å skrive fyldige rapporter fra øvelsene vil studentene læres opp i kritisk tolkning av eksperimentelle data.
Læringsaktiviteter:

Laboratoriekurs.
Forelesninger: Korte forelsninger vil bli gitt i forkant av hver oppgave og drøfting av resultatene vil bli gjennomført.
Journalskriving. 

Praktisk hjelp og støtte på kurset av erfarne lærere.

Læringsstøtte:
Det vil være 2-3 veiledere til stede under hele kurset.
Pensum:
Kompendium: "Øvelser i molekylærbiologi - BIO211". Boksmia.
Forutsatte forkunnskaper:
Studentene må ha bestått eksamen i BIO210 Molekylærbiologi, eller godkjent kunnskap tilsvarende BIO210.
Anbefalte forkunnskaper:
Cellebiologi tilsvarende BIO100.
Genetikk tilsvarende BIO120.
Mikrobiologi tilsvarende BIO130.
Obligatorisk aktivitet:
Studentene må være til stede hele tiden på laboratoriekurset, ellers blir ikke kurset godkjent.
Vurderingsordning:
Lab.journaler; alle må være godkjente.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner laboratorieøvelsene. Intern sensor retter journalene.
Merknader:
Det er en forutsetning at skriftlig eksamen i BIO210 (eller tilsvarende) er bestått, før studenten kan følge dette laboratoriekurset. Dette skyldes både at de teoretiske kunnskapene må være tilskrekkelige til at studenten kan gjennomføre de praktiske arbeidene, og at sikkerheten ved gjennomføring av emnet er ivaretatt.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger og gjennomgang: 20 t.
Laboratoriøvelser med forberedelse: 90 t.
Journalskriving: 40 t.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:

14 dagers intensivkurs:
Gjennomgang av oppgavene i forkant, forklaring og oppfølging av arbeidet på laboratoriet.
Gjennomgang og diskusjon av resultatene i plenum.
Journalskriving underveis i kurset.

En må regne med at hele dagene må brukes, og at andre aktiviteter ikke kan passes inn under kurset.

Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått