Course code BIO210

BIO210 Molekylærbiologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Bao Dung Diep
Medvirkende: Thomas Førland Oftedal, Sofie Sagvaag Kristensen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
200
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
 • DNAs struktur og organisering i cellen.
 • DNA-replikasjon, -rekombinasjon og -reparasjon.
 • Transkripsjon og proteinsyntese.
 • Transposoner og bakteriofager.
 • Struktur av operoner, promotere, aktivatorer og repressorer.
 • Intron-exon-RNA splicing.
 • DNA-biningsmotiver i proteiner.
 • Funksjonelle, små RNA-molekyler.
Læringsutbytte:

Kunnskap:

Kurset vil gi studentene teoretisk kunnskap om DNA-syntese (replikasjon, rekombinasjon og reparasjon), RNA-syntese, proteinsyntese og genregulering på et molekylært nivå. Studentene vil få en basisforståelse av interaksjonen mellom protein og DNA i sammenheng med biosyntesen av DNA RNA, DNA pakking og genregulering. Både bakterielle og eukaryote systemer vil bli belyst, med hovedvekt på bakterier. Det vil spesielt bli lagt vekt på forståelsen av enkelte modellsystemer for genregulering:

 • laktose-operonet
 • regulering av tryptofan-operonet
 • lambda-bakteriofagen
 • katabolsk repressjon

Ferdigheter

Studentene vil ha detaljert kunnskap av alle viktige reaksjonene og proteinene/enzymene involvert i sentrale biosynteser, samspill mellom enzymene og sammenhengen mellom ulike biosynteser. Studentene vil også kunne forstå om hvordan genene uttrykkes og reguleres og hvordan celler/bakterier responderer mot ytre påvirkninger, for eksempel ifm sukker tilgjengelighet eller DNA skader..

Generell kompetanse:

Studentene skal (i) få en økt forståelse av hvordan de sentrale biosyntesene foregår på molekylært nivå, og (ii) kunne kommunisere og delta i diskusjon på temaer relatert til biosynteser, oppbygging av makromolekyler, genregulering, DNA skade/reparasjon.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Kollokvier.
Læringsstøtte:

Lærer har kontortid som oppgis på forelesningene.

dzung.diep@nmbu.no

Canvas.

Pensum:
Opplyses på første forelesning.
Forutsatte forkunnskaper:
 • Biokjemi tilsvarende KJB200.
 • Genetikk tilsvarende BIO120.
Anbefalte forkunnskaper:
 • Cellebiologi tilsvarende BIO100.
 • Mikrobiologi tilsvarende BIO130.
Obligatorisk aktivitet:
Forelesninger er ikke obligatoriske, men studentene anbefales sterkt å delta i dem.
Vurderingsordning:

45 minutters delprøve (multiple choice), teller 20 % av sluttkarakter.

3,5 timers skriftlig slutteksamen, teller 80 % av sluttkarakter.

Sensor:

Delprøve: ekstern sensor godkjenner oppgavene, men deltar ikke i evaluaringen av besvarelsene.

Slutteksamen: Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene og retter minimum 25 utvalgte besvarelser.

Merknader:
Studenter må bestå eksamen i dette emnet (eller tilsvarende) for å være kvalifisert til å delta på emnet "BIO211 Laboratorieøvelser i molekylærbiologi".
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 46 timer.Seminarer med forberedelse: 24 timer.Selvstudium: 230 timer.
Opptakskrav:
Realfag.
Undervisningstid:
2x2 t forelesninger per uke.  2 t kollokvier per uke.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått