Course code BIO210

BIO210 Molekylærbiologi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Bao Dung Diep
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
200
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Emnets innhold:
 • DNAs struktur og organisering i cellen.
 • DNA-replikasjon, -rekombinasjon og -reparasjon.
 • Transkripsjon og proteinsyntese.
 • Transposoner og bakteriofager.
 • Struktur av operoner, promotere, aktivatorer og repressorer.
 • Responselement-, enhancer- og intron-exon-begrepene.
 • DNA-biningsmotiver i proteiner.
 • Funksjonelle, små RNA-molekyler.
Læringsutbytte:

Grundig forståelse av DNA-syntese (replikasjon, rekombinasjon og reparasjon), RNA-syntese og proteinsyntese. Grunnleggende, molekylærbiologisk forståelse av genregulering. Det vil spesielt bli lagt vekt på forståelsen av enkelte modellsystemer for genregulering:

 • laktose-operonet
 • regulering av tryptofan-operonet
 • lambda-bakteriofagen
 • katabolsk represjon

En basisforståelse av interaksjonen mellom protein og DNA i sammenheng med genregulering er viktig. Både bakterielle og eukaryote systemer vil bli belyst, med hovedvekt på bakterier.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Kollokvier.
Læringsstøtte:

Lærer har kontortid som oppgis på forelesningene.

dzung.diep@nmbu.no

Canvas.

Pensum:
Opplyses på første forelesning.
Forutsatte forkunnskaper:
 • Biokjemi tilsvarende KJB200.
 • Genetikk tilsvarende BIO120.
Anbefalte forkunnskaper:
 • Cellebiologi tilsvarende BIO100.
 • Mikrobiologi tilsvarende BIO130.
Obligatorisk aktivitet:
Forelesninger er ikke obligatoriske, men studentene anbefales sterkt å delta i dem.
Vurderingsordning:
3,5 timers skriftlig eksamen, teller 100 %.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene og retter minimum 25 utvalgte besvarelser.
Merknader:
Studenter må bestå eksamen i dette emnet (eller tilsvarende) for å være kvalifisert til å delta på emnet "BIO211 Laboratorieøvelser i molekylærbiologi".
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 46 timer.Seminarer med forberedelse: 24 timer.Selvstudium: 230 timer.
Opptakskrav:
Realfag.
Undervisningstid:
2x2 t forelesninger per uke.  2 t kollokvier per uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått