Course code BIO210

BIO210 Molekylærbiologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Bao Dzung Diep
Medvirkende: Ingolf Figved Nes, Erik Magne Koscielniak Rasmussen, Cyril Alexander Frantzen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maksimum 200.
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
 • DNAs struktur og organisering i cellen.
 • DNA-replikasjon, -rekombinasjon og -reparasjon.
 • Transkripsjon og proteinsyntese.
 • Transposoner og bakteriofager.
 • Struktur av operoner, promotere, aktivatorer og repressorer.
 • Responselement-, enhancer- og intron-exon-begrepene vil bli gjennomgått.
 • DNA-biningsmotiver i proteiner.
 • Funksjonelle, små RNA-molekyler.
Læringsutbytte:

Grundig forståelse av DNA-syntese (replikasjon, rekombinasjon og reparasjon), RNA-syntese og proteinsyntese. Grunnleggende molekylærbiologisk forståelse av genregulering. Det vil spesielt bli lagt vekt på forståelsen av enkelte modellsystemer for genregulering:

 • laktose-operonet
 • regulering av tryptofan-operonet
 • lambda-bakteriofagen
 • katabolsk represjon

En basisforståelse av interaksjonen mellom protein og DNA i sammenheng med genregulering er viktig. Både bakterielle og eukaryote systemer vil bli belyst, med hovedvekten på bakterier.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger.
Kollokvier.
Læringsstøtte:

Lærer har kontortid som oppgis på forelesningene.

Fronter.

Pensum:
Opplyses på første forelesning.
Forutsatte forkunnskaper:
 • Biokjemi tilsvarende KJB200.
 • Genetikk tilsvarende BIO120.
Anbefalte forkunnskaper:
 • Cellebiologi tilsvarende BIO100.
 • Mikrobiologi tilsvarende BIO130.
Obligatorisk aktivitet:
Forelesninger er ikke obligatoriske, men studentene anbefales sterkt i å delta i dem.
Vurderingsordning:
3,5 timers skriftlig eksamen, teller 100 %.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene og retter 25 tilfeldig utvalgte besvarelser.
Merknader:
Studenter må bestå eksamen i dette emnet (eller tilsvarende) for å være kvalifisert til å delta på emnet "BIO211 Laboratorieøvelser i molekylærbiologi".
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 46 timer.Seminarer med forberedelse: 24 timer.Selvstudium: 230 timer.
Opptakskrav:
Realfag.
Undervisningstid:
2x2 t forelesninger per uke. 
2 t kollokvier per uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått