Course code BIO210

BIO210 Molekylærbiologi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Bao Dzung Diep
Medvirkende: Erik Magne Koscielniak Rasmussen, Ingolf Figved Nes
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 5 studenter, maksimum 200 studenter.
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Emnets innhold:
DNAs struktur og organisering i cellen.
DNA-replikasjon, -rekombinasjon og -reparasjon.
Transkripsjon og proteinsyntese.
Transposoner og bakteriofager.
Struktur av operoner, promotere, aktivatorer og repressorer.
Responselement-, enhancer- og intron-exon-begrepene vil bli gjennomgått.
DNA-biningsmotiver i proteiner.
Funksjonelle, små RNA-molekyler.
Læringsutbytte:

Grundig forståelse av DNA-syntese (replikasjon, rekombinasjon og reparasjon), RNA-syntese og proteinsyntese. Grunnleggende molekylærbiologisk forståelse av genregulering. Det vil spesielt bli lagt vekt på forståelsen av enkelte modellsystemer for genregulering:

  • laktose-operonet
  • regulering av tryptofan-operonet
  • lambda-bakteriofagen
  • katabolsk represjon

En basisforståelse av interaksjonen mellom protein og DNA i sammenheng med genregulering er viktig. Både bakterielle og eukaryote systemer vil bli belyst, med hovedvekten på bakterier.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger.
Kollokvier.
Læringsstøtte:
Lærer har kontortid som oppgis på forelesningene.
Pensum:
Opplyses på første forelesning.
Forutsatte forkunnskaper:
Biokjemi tilsvarende KJB200.
Genetikk tilsvarende BIO120.
Anbefalte forkunnskaper:
Cellebiologi tilsvarende BIO100.
Mikrobiologi tilsvarende BIO130.
Vurderingsordning:
3,5 timers skriftlig eksamen, teller 100 %.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene og retter 25 tilfeldig utvalgte besvarelser.
Merknader:
Studenter må bestå eksamen i dette emnet (eller tilsvarende) for å være kvalifisert til å delta på emnet "BIO211 Laboratorieøvelser i molekylærbiologi".
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 46 timer.
Seminarer med forberedelse: 24 timer.
Selvstudium: 230 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
2x2 t forelesninger per uke
2 t kollokvier per uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått